Veřejné zakázky

Zadavatel

Město Žďár nad Sázavou,
Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou,
IČO: 00295841

 

Informace o výběrových a zadávacích řízení zadavatele

 

Další informace

 

Odpovědné veřejné zadávání

Zadavatel, Město Žďár nad Sázavou, při zadání veřejných zakázek vychází z principů odpovědného zadávání veřejných zakázek obsažených v § 6 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a v článku 1 odst. 5 vlastní Směrnice č. 2/2021 o zadávání veřejných zakázek. V rámci veřejných zakázek tak zadavatel akcentuje témata sociálně odpovědného, environmentálně odpovědného nebo inovativního zadávání veřejných zakázek.

 

Člen Platformy odpovědného veřejného zadávání

Město Žďár nad Sázavou je členem Platformy odpovědného veřejného zadávání. Jedná se o volné a neformální sdružení subjektů, které se hlásí ke strategickému přístupu ve veřejném nakupování a ve své praxi implementují odpovědné veřejné zadávání.

Platforma spojuje subjekty, zejména zadavatele, kteří implementují odpovědné veřejné zadávání, poskytuje odborné zázemí a usiluje o kontinuální zlepšování v odpovědném zadávání veřejných zakázek s cílem získání nejlepší hodnoty za veřejné prostředky.

Po přijetí novely ZZVZ, která zařadila odpovědné veřejné zadávání mezi zásady do §6 (od 1. ledna 2021), Platforma OVZ se stala jedinečným zdrojem pro vzájemnou inspiraci a sdílení dobré praxe.

Kontaktní osoba: Kotoučková Jana, Městský úřad Žďár nad Sázavou, administrátorka veřejných zakázek, tel.: 566 688 381, e-mail: jana.kotouckova@zdarns.cz, dveře č. 162, 3. patro krček.


Strategie odpovědného zadávání