Přehled plánovaných zakázek

Obnova stezky kolem Konventského rybníka

Termín soutěže: červen-červenec
Termín zahájení: říjen
Rozpočet: 6,5 mil. Kč


Stavební úpravy most Kovářova

Termín soutěže: duben
Termín zahájení: druhá polovina roku
Rozpočet: 5,8 mil. Kč


Participativní rozpočet Polní - Lesní

Termín soutěže: březen
Termín zahájení: květen, červen
Rozpočet: 0,5 mil. Kč
Oplocená mlatová plocha pro míčové hry.


Oprava cyklostezky FV

Termín soutěže: únor
Termín zahájení: duben
Rozpočet:  0,9 mil. CZK
Oprava povrchu cyklostezky v úseku za fotbal stadionem po závodiště Kinských.


Revitalizace veřejného prostranství v lokalitě Tvrz

Termín soutěže: únor
Termín zahájení: květen
Rozpočet: 20 mil. Kč
Celková rekonstrukce povrchů a inženýrských sítí včetně veřejné zeleně a VO.


Parkoviště Purkyňova ulice

Termín soutěže: srpen
Termín zahájení: září
Rozpočet: 1,5 mil. Kč
Výstavba nových parkovacích míst na ulici Purkyňova.


Základní umělecká škola Fr. Drdly (ZUŠ)-oprava elektroinstalace

Termín soutěže: březen - duben
Termín zahájení: prázdniny
Rozpočet: 2,3 mil. Kč
Oprava elektroinstalace.


Výměna dlažby ZŠ Komenského 2

Termín soutěže: březen - duben
Termín zahájení: prázdniny
Rozpočet: 1,7 mil. Kč
Výměna dlažby na 2 NP ZŠ Komenského 2.


Osvětlení haly a tělocvičny Komenského 2

Termín soutěže: březen-duben
Termín zahájení: prázdniny
Rozpočet: 0,7 mil. Kč
Výměna světel v hale a tělocvičně školy.


Úprava stávajících garáží na skladovací prostory v Knihovně M. J. Sychry

Termín soutěže: květen-červen
Termín zahájení: druhá polovina roku
Rozpočet: 0,4 mil. Kč
Rozšíření skladovacích prostor dnes pronajatých garáží pod budovou knihovny.


Žaluzie ZŠ Palachova

Termín soutěže: květen a červen
Termín zahájení: prázdniny
Rozpočet: 1 mil. Kč
Zastínění tříd 1. stupně ZŠ Palachova.


Sociální zařízení ZŠ Palachova

Termín soutěže: květen-červen
Termín zahájení: prázdniny
Rozpočet: 1,5 mil. Kč
Oprava sociálního zařízení pro druhý stupeň.


Kanalizace ZŠ Komenského 6

Termín soutěže: březen-duben
Termín zahájení: prázdniny
Rozpočet: 1,1 mil. Kč
Třetí etapa rekonstrukce kanalizace v suterénu školy.


Altán ZŠ Komenského 6

Termín soutěže: únor
Termín zahájení: prázdniny
Rozpočet: 0,6 mil. Kč


Sociální zařízení MŠ Vančurova

Termín soutěže: květen-červen
Termín zahájení: prázdniny
Rozpočet: 1 mil. Kč
Oprava sociálního zařízení pro dvě třídy MŠ.


Sociální zařízení pro ovál na Zimním stadionu

Termín soutěže: únor
Termín zahájení: první čtvrtletí
Rozpočet: 0,6 mil. Kč


Sociální zařízení ZŠ Švermova

Termín soutěže: květen-červen
Termín zahájení: prázdniny
Rozpočet: 1,5 mil. Kč
Oprava sociálního zařízení u školní jídelny.


Oprava elektroinstalace budova ESKO

Termín soutěže: březen-květen
Termín zahájení: prázdniny
Rozpočet: 0,7 mil. Kč
Oprava elektroinstalace v budově nízkoprahového zařízení pro děti a mládež ESKO.