Výstavba Klafar

Město vyhlásilo záměr na prodej pěti pozemků v lokalitě Klafar. Čtyři pozemky o velikosti od 630 m2 do 730 m2, pátý pozemek o rozloze 1 600 m2 leží na Barvířské ulici. Pozemky jsou určeny pro stavbu rodinných domů. Záměr prodeje město vyhlásilo od 2. do 30. září 2019. V této době se můžete do záměru na koupi pozemku přihlásit a současně zaplatit jistinu ve výši 100.000 Kč. V případě, že se na jeden pozemek přihlásí více zájemců, pozemek bude dražen elektronickou aukcí, která se by se měla konat od 7. do 11. října 2019. Minimální cena za metr pozemku činí 2 000 Kč včetně DPH. Každá fyzická nebo právnická osoba se může přihlásit o jeden z pěti pozemků. Za jednu právnickou osobu jsou považováni i manželé.

Závazné regulativy pro výstavbu domů a všechny důležité informace najdete na odkazu:
https://www.zdarns.cz/media/files/rada-mesta/2019/RM2019-20/307-19-OP.pdf

Marie Dvořáková
Odbor majetkoprávní
Tel.: 566 688 171
E-mail: marie.dvorakova@zdarns.cz
4. patro, kancelář č. 103


 

Informace pro zájemce:

Zápis pozemků pro řadové rodinné domy - Klafar III probíhal v říjnu 2017 a všech 26 parcel pro netradiční řadové domy v ulici Barvířská bylo přiděleno zájemcům.

 

V čem budou řadové domy na Klafaru specifické?

 • Oproti již dříve postaveným řadovým domů v lokalitách Vodojem a Vysočany mají pozemky dvojnásobnou šířku, přibližně 12 až 14 metrů.
 • Na rozdíl od samostatně stojících domů vytváří řadový dům ulici.
 • Kombinací obytné ulice a řadové zástavby vznikne přívětivé veřejné prostranství pro budoucí obyvatele.
 • Při koeficientu pro zastavěnou plochu 0,3 je zastavěná plocha minimálně 120 m2, ve dvou nadzemních podlažích je to hrubá podlažní plocha 240 m2. Jedná se tedy o komfortní prostor pro kvalitní rodinné bydlení.
 • U samostatně stojícího domu je mnoho nevyužitého prostoru. Jsou zde povinné odstupy od hranic pozemku a vnikají tak nevyužitelné části pozemku. Při řešení řadového domu lze na menším prostoru postavit srovnatelně velký dům a zahradu.
 • U pozemků bude jednoznačné členění na předzahrádku a soukromou zahradu, která je oddělena od ulice.
 • Domy tohoto rodinného bydlení městského typu mají výbornou energetickou náročnost – díky těsné blízkosti domů dochází k výrazně vyšší schopnosti izolace, než u samostatně stojících domů.
 • Základní údržba domu a zahrady je méně náročná, než u klasických samostatně stojících domů, zároveň je ale zahrada samozřejmou součástí bydlení.
 • A v neposlední řadě nabídne tato lokalita také jedinečný výhled na městský skvost - Zelenou horu.

 

Základní informace prodeje pozemků:

 • Celkem bylo v lokalitě Klafar III. nabízeno k prodeji 26 parcel v ulici Barvířská.
 • Rozloha parcel se pohybovala okolo 400 metrů čtverečních, z toho zastavěná plocha tvořla průměrně 130 metrů čtverečních.
 • Šířka pozemků byla 12 až 14 metrů, což je dvojnásobek rozměru starších řadových domů v lokalitách Vodojem a Vysočany.
 • Termín přihlášek k záměru byl od 2. října 2017 od 15.00 hodin do 30. října 2017 do 15.00 hodin.
 • Kupní cena činila 1 999 Kč s DPH za m2.
 • Jedna fyzická nebo právnická osoba mohla podat přihlášku pouze na jeden pozemek. Za jednu osobu byli pro účely tohoto záměru považováni i manželé.
 • Zájemci o pozemky se museli dostavit v termínu podávání přihlášek k záměru na majetkoprávní odbor Městského úřadu, kde byl zaznamenán pozemek, který si zájemce chtěl zakoupit.
 • Zájemce musel předložit občanský průkaz a potvrzení o složení jistiny ve výši 50 tisíc korun.
 • V případě, že se dostavilo více zájemců, než byl počet pozemků, bylo zaznamenávání zájmu ukončeno obsazením posledního z nabízených pozemků.
 • Zájemcům, kteří již nemohli zájem zaznamenat, bude neprodleně navrácena složená jistina a zájemci byli, v případě jejich zájmu vedeni jako náhradníci.
 • V případě, že zájemců bylo méně než 18, mohl být záměr města zrušen a zájemcům byla navrácena zaplacená jistina, pokud by zastupitelstvo města nerozhodlo o jiném postupu.

 

Jak bylo možné uspět a získat vybraný pozemek?

Vzhledem k tomu, že se jednalo o pozemky v majetku města Žďáru nad Sázavou, byla jasně stanovena určitá pravidla, která uchazeče provedla celým procesem žádostit. Jejich cílem byl průhledný prodej všech pozemků a zjištění stejných podmínek pro každou osobu tak, aby se zamezilo možným pochybnostem o dodržení rovných podmínek pro všechny zájemce.

Zájemce o pozemek složil na účet města č. 6015-328751/0100 „jistinu“ ve výši 50.000 Kč, úhradu této jistiny pak prokázal také u podání přihlášky na majetkoprávním odboru Městského úřadu. Jistina byla při uzavření kupní smlouvy odečtena z celkové výše kupní ceny, která byla pevně stanovena na 1 999 korun včetně DPH za metr čtvereční.

Samotné podání přihlášky probíhalo od 2. října 2017 od 15.00 hodin, kdy se první zájemci mohli dostavit na majetkoprávní odbor Městského úřadu a svoji přihlášku osobně podat.

Při podávání přihlášek tedy záleželo na tom, v jakém pořadí se zájemci dostavili.

Záměr prodeje pozemků pro řadové domy byl zveřejněn na úřední desce, a to již od 30. června 2017 až do dne samotného podání přihlášek do záměru, tedy do 2. října 2017. Přihlášky mohli uchazeči podávat až do konce října, konkrétně tedy do pondělí 30. října 2017 do 15.00 hodin.

 

Kontaktní osoby – Odbor majetkoprávní

Dvořáková Marie Prokopová Stanislava JUDr. 
566 688 171 566 688 170
marie.dvorakova@zdarns.cz stanislava.prokopova@zdarns.cz

 

Technické údaje – Odbor rozvoje a územního plánování

Škodová Irena Ing.
566 688 190
irena.skodova@zdarns.cz          

 

O Klafaru

Lokalita Klafaru je nejmladším a velmi progresivním obytným souborem města. Klafar poskytuje individuální, klidné bydlení v podobě samostatně stojících rodinných a bytových domů. Zdejší komfortní rodinné bydlení je vzdálené jen několik málo minut pěšky od centra města. Je ale také skvěle dostupné na základní školu i do nedalekého sportovního areálu.

Klafar nabízí svým obyvatelům všechna positiva, která lze ve Žďáře najít - nepřekonatelný výhled na Poutní kostel svatého Jana Nepomuckého na Zelené hoře, nekonečné kilometry lyžařských tratí přímo za domem a přírodu doslova na dosah ruky.

Pár zajímavostí…

Na spodním konci vápenné stezky, za budovou školy ekonomiky a cestovního ruchu situovanou v ulici U Klafárku existuje místo s vytékající vodou mezi stromy – proslulý pramen Klafar. Jeho pojmenování se většinou odvozuje od německého slovesa „kläffen“ – štěkat, hafat, bafat, ňafat, přeneseně též klevetit, neboť pramínek stále bublal, klevetil.

Podle místní pověsti Vladimíra Šachy se kdysi voda v Klafaru, který patřil k nejkvalitnějším zdrojům pitné vody ve Žďáře, změnila ve víno. Zázrak skončil podle jedné verze ve chvíli, kdy začali vodu stáčet do sudů. Podle jiné verze rozjařené dobytče rozšláplo pramen nečistým paznehtem.

Klafar patřil k nejlepším pramenů vody a byl doporučován i v průvodcích pro turisty. Není divu, že část obyvatel města vážila i delší vycházku za osvěžujícím douškem. Zajímavou skutečností bylo, že před mnoha staletími si nechali obyvatelé tvrze nebo Podskalí vybudovat dřevěné potrubí, které vedlo od pramene do řeky a pokračovalo pod levý břeh, kde ústilo do kašny, která stávala u cesty pod tvrzí (dnes Nábřežní ulice). Někteří pamětníci toto pod hladinou řeky ponořené potrubí pamatují.
Autor textu: Stanislav Mikule, pracovník Regionálního muzea

 

Dokumenty ke stažení:

Vyhlášený záměr města

Plán obytného souboru RD Klafar III

Pravidla postupu při prodeji pozemků pro řadové rodinné domy v lokalitě Klafar III

Závazné regulativy pro výstavbu řadových rodinných domů Klafar III

Geometrický plán (pro ŘRD)

Zákres stavby do KM

Koordinační situace stavby

Článek a rozhovor o prodeji těchto pozemků naleznete také v letním čísle Žďárského zpravodaje

 

 

Vizualizace: