Bydlete ve Žďáře. Bydlete na Vápenické

Město Žďár nad Sázavou a společnost UNIT INVEST, spol s r.o. připravili nové pozemky pro řadové rodinné domy na Klafaru. Jde o 27 pozemků na Vápenické ulici nedaleko úvozu. Pevná cena za m2 je 2 357 Kč bez DPH, výměra jednotlivých pozemků bude okolo 400 m2.

Se společností UNIT INVEST, spol s r.o. jsme spolupracovali při výstavbě čtyř bytových domů na Hrnčířské ulici. UNIT INVEST je spoluvlastníkem pozemků, na kterých bude nová lokalita budována.

Do konce ledna 2023 firma celou lokalitu připraví, dokončí projektovou dokumentaci. Tím budou zřejmá  připojovací místa pro rodinné řadové domy. Po odsouhlasení projektové dokumentace vznikne geometrický plán, který vyčlení konkrétní pozemky a určí jejich přesné výměry. Dokončení těchto prací je v plánu do 31.1.2023. Do tohoto termínu také zájemci, kteří si rezervují pozemky, uzavřou smlouvu o budou kupní smlouvě.

Vzhledem k tomu, že máme zájem spustit realizaci co nejdříve, budou dokumenty, které budou nově vznikat a souvisí s touto lokalitou doplňovány na tutu stránku.

Pokud máte o pozemek zájem, můžete si jej osobně zarezervovat od 12. září 2022 od 8.00 (do naplnění kapacity) na městském úřadě ve Žďáře v zasedací místnosti ve 4. patře.

Máte nějaké dotazy a chcete je probrat osobně? Pak využijte koordinační schůzku pro zájemce v pondělí 5. září od 15.00 v zasedací místnosti rady města (2. patro) na městském úřadě ve Žďáře nad Sázavou. 

 

Jak bude rezervace probíhat?

 • Stejně jako v roce 2017 bude rezervace formou „fronty“. Jakkoli to může být nepohodlné, je to způsob, jak umožnit spravedlivý nákup pozemků za pevnou cenu 2 357 Kč bez DPH za m2
 • Rezervace začnou 12. září 2022 od 8.00 na městském úřadě ve Žďáře v zasedací místnosti ve 4. patře
 • Rezervovat pozemek může pouze fyzická osoba (za kterou se pro tyto účely považují i manželé)
 • Rezervaci pozemku nelze převést na jinou osobu
 • Pokud bude zájemce někdo zastupovat, doloží Plnou moc. Takový zmocněnec může zastupovat pouze jednoho zájemce
 • Jedna osoba může zarezervovat pouze jeden pozemek. Nelze například, aby si zájemce zarezervoval pozemek a na základě Plné moci zarezervoval pozemek pro jiného zájemce
 • V případě, že o rezervaci pozemku budou mít zájem manželé, je možné, aby rezervaci pozemku provedl pouze jeden z manželů. Při rezervaci je potřeba uvést, že pozemek bude nabýván do společného jmění manželů
 • Na místě si od vás majetkoprávní odbor vezme kontakty jako podklady pro uzavření Rezervační smlouvy, ta musí být uzavřena nejpozději do 30. září 2022
 • Rezervační poplatek 250 000 Kč bude splatný 10 dní od podpisu rezervační smlouvy
 • Dům musí být zkolaudovaný do 3 let od vydání stavebního povolení
 • Počítá se také s tím, že obyvatelé domů budou mít ve Žďáře nad Sázavou trvalý pobyt, a to minimálně 10 let od nastěhování

 

Kontakt pro technické záležitosti:

UNIT INVEST, spol s r.o.,
Marek Prokop
tel.: 724 469 783
e-mail: prokop@aquasys.cz

 

Kontakt pro majetkové záležitosti:

Město Žďár nad Sázavou – Odbor majetkoprávní
JUDr. Stanislava Prokopová Ph.D.
566 688 170
e-mail: stanislava.prokopova@zdarns.cz

 

Dokumenty ke stažení:

Návrh Rezervační smlouvy
Technické podmínky záměru
Majetkoprávní řešení záměru
Mapové podklady
Termíny realizace přípravy pozemků

 

O Klafaru

Lokalita Klafaru je nejmladším a velmi progresivním obytným souborem města. Klafar poskytuje individuální, klidné bydlení v podobě samostatně stojících rodinných a bytových domů. Zdejší komfortní rodinné bydlení je vzdálené jen několik málo minut pěšky od centra města. Je ale také skvěle dostupné k základní škole i do nedalekého sportovního areálu.

Klafar nabízí svým obyvatelům všechna pozitiva, která lze ve Žďáře najít - nepřekonatelný výhled na Poutní kostel svatého Jana Nepomuckého na Zelené hoře, nekonečné kilometry lyžařských tratí přímo za domem a přírodu doslova na dosah ruky.

 

Pár zajímavostí…

Na spodním konci vápenné stezky, za budovou někdejší školy ekonomiky a cestovního ruchu situované v ulici U Klafárku existuje místo s vytékající vodou mezi stromy – proslulý pramen Klafar. Jeho pojmenování se většinou odvozuje od německého slovesa „kläffen“ – štěkat, hafat, bafat, ňafat, přeneseně též klevetit, neboť pramínek stále bublal, klevetil.

Podle místní pověsti Vladimíra Šachy se kdysi voda v Klafaru, který patřil k nejkvalitnějším zdrojům pitné vody ve Žďáře, změnila ve víno. Zázrak skončil podle jedné verze ve chvíli, kdy začali vodu stáčet do sudů. Podle jiné verze rozjařené dobytče rozšláplo pramen nečistým paznehtem.

Klafar patřil k nejlepším pramenů vody a byl doporučován i v průvodcích pro turisty. Není divu, že část obyvatel města vážila i delší vycházku za osvěžujícím douškem. Zajímavou skutečností bylo, že před mnoha staletími si nechali obyvatelé tvrze nebo Podskalí vybudovat dřevěné potrubí, které vedlo od pramene do řeky a pokračovalo pod levý břeh, kde ústilo do kašny, která stávala u cesty pod tvrzí (dnes Nábřežní ulice). Někteří pamětníci na toto pod hladinou řeky ponořené potrubí vzpomínají.
Autor textu: Stanislav Mikule, pracovník Regionálního muzea

 

 

Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.