Bydlete ve Žďáře. Bydlete na Vápenické

Město Žďár nad Sázavou a společnost UNIT INVEST, spol s r.o. připravili nové pozemky pro řadové rodinné domy na Klafaru. Jde o 27 pozemků na Vápenické ulici nedaleko úvozu. Pevná cena za m2 je 2 357 Kč bez DPH, výměra jednotlivých pozemků se pohybuje okolo 400 m2.

Se společností UNIT INVEST, spol s r.o. jsme spolupracovali při výstavbě čtyř bytových domů na Hrnčířské ulici. UNIT INVEST je spoluvlastníkem pozemků, na kterých bude nová lokalita budována.

Aktuální informace:

 • rezervace pozemků proběhly 12. září
 • všech 27 pozemků je rezervovaných
 • na pozemky je 7 náhradníků
 • postupně se zájemci uzavíráme rezervační smlouvy
 • 5. září proběhla na MěÚ koordinační schůzka, zvukový záznam najdete ZDE. K dalším dotazům jsme k dispozici.
 • Harmonogram dalších kroků najdete v dokumentu Termíny realizace přípravy pozemků

Časté dotazy: 

 • Jaké podmínky na zastavěnou plochu musí plochy splňovat?
  Plochy pro bydlení v rodinných domech musí splnit koeficient zastavěnosti max. 0,3 (tj. např. u 400 m2 parcely - max. 120 m2 zastavěné plochy RD vč. lodžií, balkonu a podsklepení + garáž + pergola + bazén + kůlna atd.) a min. 40 % plošného zastoupení zeleně (tj. min. 160 m2 zeleně, chodníčků, nájezdů atd.). Podrobnosti najdete v dokumentu Technické podmínky záměru.
 • Velikosti objektů, uvedených v mapové příloze jsou pouze orientační, je nutné splnit regulativy, které jsou uvedeny jako Technické podmínky a dále koeficient zastavěnosti, a to  max. 0,3 (tj. např. u 400 m2 parcely - max. 120 m2 zastavěné plochy RD vč. lodžií, balkonu a podsklepení + garáž + pergola + bazén + kůlna atd.) a min. 40 % plošného zastoupení zeleně (tj. min. 160 m2 zeleně na terénu). U řadových rodinných domů označených v mapovém podkladu jako B je v případě nutnosti možné využít pro výpočet koeficientu zastavěnosti pozemky ve vlastnictví města určené v mapovém podkladu pro izolační zeleň.
 • Nepřehlédněte, že na části pozemků označených jako pozemky B 01, B 04, B 08, B 12, C 02, C 06, C 10 a C 14 budou vysázeny stromy, jejichž umístění je uvedené v mapovém podkladu. Pozemky budou prodávány s tímto závazkem, tj. právem věcného břemene vysazení stromu na pozemku a oprávnění vstupovat na tuto část pozemku za účelem ošetření stromu.

 

Kontakt pro technické záležitosti:

UNIT INVEST, spol s r.o.,
Marek Prokop
tel.: 724 469 783
e-mail: prokop@aquasys.cz

 

Kontakt pro majetkové záležitosti:

Město Žďár nad Sázavou – Odbor majetkoprávní
JUDr. Stanislava Prokopová Ph.D.
566 688 170
e-mail: stanislava.prokopova@zdarns.cz

 

Dokumenty ke stažení:

Návrh Rezervační smlouvy
Technické podmínky záměru
Majetkoprávní řešení záměru
Mapové podklady
Výměry pozemků
Termíny realizace přípravy pozemků

 

O Klafaru

Lokalita Klafaru je nejmladším a velmi progresivním obytným souborem města. Klafar poskytuje individuální, klidné bydlení v podobě samostatně stojících rodinných a bytových domů. Zdejší komfortní rodinné bydlení je vzdálené jen několik málo minut pěšky od centra města. Je ale také skvěle dostupné k základní škole i do nedalekého sportovního areálu.

Klafar nabízí svým obyvatelům všechna pozitiva, která lze ve Žďáře najít - nepřekonatelný výhled na Poutní kostel svatého Jana Nepomuckého na Zelené hoře, nekonečné kilometry lyžařských tratí přímo za domem a přírodu doslova na dosah ruky.

 

Pár zajímavostí…

Na spodním konci vápenné stezky, za budovou někdejší školy ekonomiky a cestovního ruchu situované v ulici U Klafárku existuje místo s vytékající vodou mezi stromy – proslulý pramen Klafar. Jeho pojmenování se většinou odvozuje od německého slovesa „kläffen“ – štěkat, hafat, bafat, ňafat, přeneseně též klevetit, neboť pramínek stále bublal, klevetil.

Podle místní pověsti Vladimíra Šachy se kdysi voda v Klafaru, který patřil k nejkvalitnějším zdrojům pitné vody ve Žďáře, změnila ve víno. Zázrak skončil podle jedné verze ve chvíli, kdy začali vodu stáčet do sudů. Podle jiné verze rozjařené dobytče rozšláplo pramen nečistým paznehtem.

Klafar patřil k nejlepším pramenů vody a byl doporučován i v průvodcích pro turisty. Není divu, že část obyvatel města vážila i delší vycházku za osvěžujícím douškem. Zajímavou skutečností bylo, že před mnoha staletími si nechali obyvatelé tvrze nebo Podskalí vybudovat dřevěné potrubí, které vedlo od pramene do řeky a pokračovalo pod levý břeh, kde ústilo do kašny, která stávala u cesty pod tvrzí (dnes Nábřežní ulice). Někteří pamětníci na toto pod hladinou řeky ponořené potrubí vzpomínají.
Autor textu: Stanislav Mikule, pracovník Regionálního muzea