Územní plán Žďár nad Sázavou

Úplné znění ÚP po vydání Změny č. 1,  účinnost od 22. 9. 2019

 1. Výkres základního členění území - část A (863,01 kB)
 2. Výkres základního členění území - část B (197,39 kB)
 3. Hlavní výkres - část A (2,22 MB)
 4. Hlavní výkres - část B (410,77 kB)
 5. Hlavní výkres - část C (284,83 kB)
 6. Hlavní výkres - část D (115,64 kB)
 7. Dopravní řešení - část A (1,69 MB)
 8. Dopravní řešení - část B (405,53 kB)
 9. Dopravní řešení - část C (323,60 kB)
 10. Dopravní řešení - část D (209,91 kB)
 11. Zásobování vodou - část A (1007,13 kB)
 12. Zásobování vodou - část B (230,24 kB)
 13. Zásobování vodou - část C (165,98 kB)
 14. Zásobování vodou - část D (92,68 kB)
 15. Kanalizace - část A (1,58 MB)
 16. Kanalizace - část B (378,84 kB)
 17. Kanalizace - část C (328,59 kB)
 18. Kanalizace - část D (205,44 kB)
 19. Energetika a spoje - část A (1,27 MB)
 20. Energetika a spoje - část B (244,36 kB)
 21. Energetika a spoje - část C (181,44 kB)
 22. Energetika a spoje - část D (93,63 kB)
 23. Veřejně prospěšné stavby, opatření a asanace - část A (1022,15 kB)
 24. Veřejně prospěšné stavby, opatření a asanace - část B (208,01 kB)
 25. Veřejně prospěšné stavby, opatření a asanace - část C (170,18 kB)
 26. Veřejně prospěšné stavby, opatření a asanace - část D (94,01 kB)
 27. Koordinační výkres - část A (2,81 MB)
 28. Koordinační výkres - část B (531,02 kB)
 29. Koordinační výkres - část C (335,13 kB)
 30. Koordinační výkres - část D (124,84 kB)
 31. Textová část (503,36 kB)

 

 ÚP + Změna č. I

 1. Výkres základního členění území - část A (1,75 MB)
 2. Výkres základního členění území - část B (213,06 kB)
 3. Hlavní výkres - část A (5,16 MB)
 4. Hlavní výkres - část B (623,40 kB)
 5. Hlavní výkres - část C (810,08 kB)
 6. Hlavní výkres - část D (145,52 kB)
 7. Dopravní řešení - část A (3,14 MB)
 8. Dopravní řešení - část B (504,36 kB)
 9. Dopravní řešení - část C (665,70 kB)
 10. Dopravní řešení - část D (207,56 kB)
 11. Zásobování vodou - část A (1,71 MB)
 12. Zásobování vodou - část B (314,03 kB)
 13. Zásobování vodou - část C (381,39 kB)
 14. Zásobování vodou - část D (113,37 kB)
 15. Kanalizace - část A (2,49 MB)
 16. Kanalizace - část B (473,29 kB)
 17. Kanalizace - část C (617,11 kB)
 18. Kanalizace - část D (199,92 kB)
 19. Energetika a spoje - část A (2,65 MB)
 20. Energetika a spoje - část B (358,48 kB)
 21. Energetika a spoje - část C (443,01 kB)
 22. Energetika a spoje - část D (118,53 kB)
 23. Veřejně prospěšné stavby, opatření a asanace - část A (1,88 MB)
 24. Veřejně prospěšné stavby, opatření a asanace - část B (275,63 kB)
 25. Veřejně prospěšné stavby, opatření a asanace - část C (401,38 kB)
 26. Veřejně prospěšné stavby, opatření a asanace - část D (115,68 kB)
 27. Koordinační výkres - část A (5,37 MB)
 28. Koordinační výkres - část B (808,50 kB)
 29. Koordinační výkres - část C (904,10 kB)
 30. Koordinační výkres - část D (145,54 kB)
 31. Výkres širších vztahů (4,46 MB)
 32. Předpokládaný zábor půdního fondu - část A (2,30 MB)
 33. Předpokládaný zábor půdního fondu - část B (372,25 kB)
 34. Předpokládaný zábor půdního fondu - část C (466,09 kB)
 35. Předpokládaný zábor půdního fondu - část D (98,49 kB)
 36. Textová část - řešení (1,61 MB)
 37. Textová část - odůvodnění (3,13 MB)
 38. Textová část - seznam připomínek a námitek (215,55 kB)
 39. Změna č. I

Úplné znění Územního plánu Žďár nad Sázavou po vydání změny č. 1 a dokladová část o pořizování územního plánu včetně jeho změny č. 1 jsou uloženy u Městského úřadu Žďár nad Sázavou, na odboru rozvoje a územního plánování, kde je možné do nich nahlížet.