Územní plán Žďár nad Sázavou

Úplné znění ÚP po vydání Změny č. 7, nabytí účinnosti dne 18.04.2024

 1. Výkres základního členění území (1,42 MB)
 2. Hlavní výkres (4,62 MB)
 3. Veřejně prospěšné stavby, opatření a asanace (2,34 MB)
 4. Koordinační výkres (13,27 MB)
 5. Textová část (577 kB)

 

 ÚP + Změna č. 1 + Změna č. 2 + Změna č. 3 + Změna č. 4 + Změna č. 5 + Změna č. 6 + Změna č. 7

 1. Výkres základního členění území - část A (1,75 MB)
 2. Výkres základního členění území - část B (213,06 kB)
 3. Hlavní výkres - část A (5,16 MB)
 4. Hlavní výkres - část B (623,40 kB)
 5. Hlavní výkres - část C (810,08 kB)
 6. Hlavní výkres - část D (145,52 kB)
 7. Dopravní řešení - část A (3,14 MB)
 8. Dopravní řešení - část B (504,36 kB)
 9. Dopravní řešení - část C (665,70 kB)
 10. Dopravní řešení - část D (207,56 kB)
 11. Zásobování vodou - část A (1,71 MB)
 12. Zásobování vodou - část B (314,03 kB)
 13. Zásobování vodou - část C (381,39 kB)
 14. Zásobování vodou - část D (113,37 kB)
 15. Kanalizace - část A (2,49 MB)
 16. Kanalizace - část B (473,29 kB)
 17. Kanalizace - část C (617,11 kB)
 18. Kanalizace - část D (199,92 kB)
 19. Energetika a spoje - část A (2,65 MB)
 20. Energetika a spoje - část B (358,48 kB)
 21. Energetika a spoje - část C (443,01 kB)
 22. Energetika a spoje - část D (118,53 kB)
 23. Veřejně prospěšné stavby, opatření a asanace - část A (1,88 MB)
 24. Veřejně prospěšné stavby, opatření a asanace - část B (275,63 kB)
 25. Veřejně prospěšné stavby, opatření a asanace - část C (401,38 kB)
 26. Veřejně prospěšné stavby, opatření a asanace - část D (115,68 kB)
 27. Koordinační výkres - část A (5,37 MB)
 28. Koordinační výkres - část B (808,50 kB)
 29. Koordinační výkres - část C (904,10 kB)
 30. Koordinační výkres - část D (145,54 kB)
 31. Výkres širších vztahů (4,46 MB)
 32. Předpokládaný zábor půdního fondu - část A (2,30 MB)
 33. Předpokládaný zábor půdního fondu - část B (372,25 kB)
 34. Předpokládaný zábor půdního fondu - část C (466,09 kB)
 35. Předpokládaný zábor půdního fondu - část D (98,49 kB)
 36. Textová část - řešení (1,61 MB)
 37. Textová část - odůvodnění (3,13 MB)
 38. Textová část - seznam připomínek a námitek (215,55 kB)
 39. Změna č. 1 (6,19 MB)
 40. Změna č. 2 - Výkres základního členění území - část A (1,16 MB)
 41. Změna č. 2 - Výkres základního členění území - část B (179,35 kB)
 42. Změna č. 2 - Hlavní výkres - část A (5,47 MB)
 43. Změna č. 2 - Hlavní výkres - část B (415,79 kB)
 44. Změna č. 2 - Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací - část A (2,17 MB)
 45. Změna č. 2 - Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací - část B (162,55 kB)
 46. Změna č. 2 - Koordinační výkres - část A (8,25 MB)
 47. Změna č. 2 - Koordinační výkres - část B (650,29 kB)
 48. Změna č. 2 - Předpokládaný zábor půdního fondu - část A (2,54 MB)
 49. Změna č. 2 - Předpokládaný zábor půdního fondu - část B (251,39 kB)
 50. Změna č. 2 - Textová část (2,22 MB)
 51. Změna č. 3 (7,41 MB)
 52. Změna č. 4  (2,99 MB)
 53. Změna č. 4 - Odůvodnění (3,02 MB)
 54. Změna č. 5  (4,08MB)
 55. Změna č. 5 - Odůvodnění (2,86 MB)
 56. Změna č. 6 - Výkres základního členění území - výřez (2,11 MB)
 57. Změna č. 6 - Hlavní výkres - část A (2,91MB)
 58. Změna č. 6 - Koordinační výkres - část A ( 5,00 MB)
 59. Změna č. 6 - Výrok (1,23 MB)
 60. Změna č. 6 - Odůvodnění (5,74 MB)
 61. Změna č. 6 - Vyhodnocení vlivů na životní prostředí (7,25 MB)
 62. Změna č. 6 - Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území (1,17 MB)
 63. Změna č. 7 - Výkres základního členění území- část A (2,18 MB)
 64. Změna č. 7 - Výkres základního členění území - část B (904 kB)
 65. Změna č. 7 - Výkres základního členění území - část C (277 kB)
 66. Změna č. 7 - Výkres základního členění území - část D (679 kB)
 67. Změna č. 7 - Hlavní výkres - část A (3,54 MB)
 68. Změna č. 7 - Hlavní výkres - část B (1,25 MB)
 69. Změna č. 7 - Hlavní výkres - část C (486 kB)
 70. Změna č. 7 - Hlavní výkres - část D (789 kB)
 71. Změna č. 7 - Výkres veřejně prospěšných staveb - část A (1,92 MB)
 72. Změna č. 7 - Výkres veřejně prospěšných staveb - část B (371 kB)
 73. Změna č. 7 - Výkres veřejně prospěšných staveb - část C (263 kB)
 74. Změna č. 7 - Výkres veřejně prospěšných staveb - část D (174 kB)
 75. Změna č. 7 - Koordinační výkres - část A (13,84 kB)
 76. Změna č. 7 - Koordinační výkres - část B (3,40 MB)
 77. Změna č. 7 - Koordinační výkres - část C (4,04 MB)
 78. Změna č. 7 - Koordinační výkres - část D (2,05 MB)
 79. Změna č. 7 - Textová část (421 kB)
 80. Změna č. 7 - Textová část - odůvodnění (942 kB)
 81. Změna č. 7 - Výkres s vyznačením změn - část A (1,95 MB)
 82. Změna č. 7 - Výkres s vyznačením změn - část B (378 kB)
 83. Změna č. 7 - Výkres s vyznačením změn - část C (277 kB)
 84. Změna č. 7 - Výkres s vyznačením změn - část D (220 kB)
   

Úplné znění Územního plánu Žďár nad Sázavou po vydání změny č. 7  a dokladová část o pořizování územního plánu včetně jeho změn č. 1, 2, 3 , 4, 5, 6 a č. 7 jsou uloženy u Městského úřadu Žďár nad Sázavou, na odboru stavebním a územního plánování, kde je možné do nich nahlížet.