Územní plán Žďár nad Sázavou

Úplné znění ÚP po vydání Změny č. 7

 1. Výkres základního členění území (1,42 MB)
 2. Hlavní výkres (4,62 MB)
 3. Veřejně prospěšné stavby, opatření a asanace (2,34 MB)
 4. Koordinační výkres (13,27 MB)
 5. Textová část (577 kB)

 

 ÚP + Změna č. 1 + Změna č. 2 + Změna č. 3 + Změna č. 4 + Změna č. 5 + Změna č. 6 + Změna č. 7

 1. Výkres základního členění území - část A (1,75 MB)
 2. Výkres základního členění území - část B (213,06 kB)
 3. Hlavní výkres - část A (5,16 MB)
 4. Hlavní výkres - část B (623,40 kB)
 5. Hlavní výkres - část C (810,08 kB)
 6. Hlavní výkres - část D (145,52 kB)
 7. Dopravní řešení - část A (3,14 MB)
 8. Dopravní řešení - část B (504,36 kB)
 9. Dopravní řešení - část C (665,70 kB)
 10. Dopravní řešení - část D (207,56 kB)
 11. Zásobování vodou - část A (1,71 MB)
 12. Zásobování vodou - část B (314,03 kB)
 13. Zásobování vodou - část C (381,39 kB)
 14. Zásobování vodou - část D (113,37 kB)
 15. Kanalizace - část A (2,49 MB)
 16. Kanalizace - část B (473,29 kB)
 17. Kanalizace - část C (617,11 kB)
 18. Kanalizace - část D (199,92 kB)
 19. Energetika a spoje - část A (2,65 MB)
 20. Energetika a spoje - část B (358,48 kB)
 21. Energetika a spoje - část C (443,01 kB)
 22. Energetika a spoje - část D (118,53 kB)
 23. Veřejně prospěšné stavby, opatření a asanace - část A (1,88 MB)
 24. Veřejně prospěšné stavby, opatření a asanace - část B (275,63 kB)
 25. Veřejně prospěšné stavby, opatření a asanace - část C (401,38 kB)
 26. Veřejně prospěšné stavby, opatření a asanace - část D (115,68 kB)
 27. Koordinační výkres - část A (5,37 MB)
 28. Koordinační výkres - část B (808,50 kB)
 29. Koordinační výkres - část C (904,10 kB)
 30. Koordinační výkres - část D (145,54 kB)
 31. Výkres širších vztahů (4,46 MB)
 32. Předpokládaný zábor půdního fondu - část A (2,30 MB)
 33. Předpokládaný zábor půdního fondu - část B (372,25 kB)
 34. Předpokládaný zábor půdního fondu - část C (466,09 kB)
 35. Předpokládaný zábor půdního fondu - část D (98,49 kB)
 36. Textová část - řešení (1,61 MB)
 37. Textová část - odůvodnění (3,13 MB)
 38. Textová část - seznam připomínek a námitek (215,55 kB)
 39. Změna č. 1 (6,19 MB)
 40. Změna č. 2 - Výkres základního členění území - část A (1,16 MB)
 41. Změna č. 2 - Výkres základního členění území - část B (179,35 kB)
 42. Změna č. 2 - Hlavní výkres - část A (5,47 MB)
 43. Změna č. 2 - Hlavní výkres - část B (415,79 kB)
 44. Změna č. 2 - Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací - část A (2,17 MB)
 45. Změna č. 2 - Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací - část B (162,55 kB)
 46. Změna č. 2 - Koordinační výkres - část A (8,25 MB)
 47. Změna č. 2 - Koordinační výkres - část B (650,29 kB)
 48. Změna č. 2 - Předpokládaný zábor půdního fondu - část A (2,54 MB)
 49. Změna č. 2 - Předpokládaný zábor půdního fondu - část B (251,39 kB)
 50. Změna č. 2 - Textová část (2,22 MB)
 51. Změna č. 3 (7,41 MB)
 52. Změna č. 4  (2,99 MB)
 53. Změna č. 4 - Odůvodnění (3,02 MB)
 54. Změna č. 5  (4,08MB)
 55. Změna č. 5 - Odůvodnění (2,86 MB)
 56. Změna č. 6 - Výkres základního členění území - výřez (2,11 MB)
 57. Změna č. 6 - Hlavní výkres - část A (2,91MB)
 58. Změna č. 6 - Koordinační výkres - část A ( 5,00 MB)
 59. Změna č. 6 - Výrok (1,23 MB)
 60. Změna č. 6 - Odůvodnění (5,74 MB)
 61. Změna č. 6 - Vyhodnocení vlivů na životní prostředí (7,25 MB)
 62. Změna č. 6 - Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území (1,17 MB)
 63. Změna č. 7 - Výkres základního členění území- část A (2,18 MB)
 64. Změna č. 7 - Výkres základního členění území - část B (904 kB)
 65. Změna č. 7 - Výkres základního členění území - část C (277 kB)
 66. Změna č. 7 - Výkres základního členění území - část D (679 kB)
 67. Změna č. 7 - Hlavní výkres - část A (3,54 MB)
 68. Změna č. 7 - Hlavní výkres - část B (1,25 MB)
 69. Změna č. 7 - Hlavní výkres - část C (486 kB)
 70. Změna č. 7 - Hlavní výkres - část D (789 kB)
 71. Změna č. 7 - Výkres veřejně prospěšných staveb - část A (1,92 MB)
 72. Změna č. 7 - Výkres veřejně prospěšných staveb - část B (371 kB)
 73. Změna č. 7 - Výkres veřejně prospěšných staveb - část C (263 kB)
 74. Změna č. 7 - Výkres veřejně prospěšných staveb - část D (174 kB)
 75. Změna č. 7 - Koordinační výkres - část A (13,84 kB)
 76. Změna č. 7 - Koordinační výkres - část B (3,40 MB)
 77. Změna č. 7 - Koordinační výkres - část C (4,04 MB)
 78. Změna č. 7 - Koordinační výkres - část D (2,05 MB)
 79. Změna č. 7 - Textová část (421 kB)
 80. Změna č. 7 - Textová část - odůvodnění (942 kB)
 81. Změna č. 7 - Výkres s vyznačením změn - část A (1,95 MB)
 82. Změna č. 7 - Výkres s vyznačením změn - část B (378 kB)
 83. Změna č. 7 - Výkres s vyznačením změn - část C (277 kB)
 84. Změna č. 7 - Výkres s vyznačením změn - část D (220 kB)
   

Úplné znění Územního plánu Žďár nad Sázavou po vydání změny č. 7  a dokladová část o pořizování územního plánu včetně jeho změn č. 1, 2, 3 , 4, 5, 6 a č. 7 jsou uloženy u Městského úřadu Žďár nad Sázavou, na odboru stavebním a územního plánování, kde je možné do nich nahlížet.