Územní plán Žďár nad Sázavou

Úplné znění ÚP po vydání Změny č. 2, účinnost od 5. 4. 2023

 1. Výkres základního členění území - část A (1,41 MB)
 2. Výkres základního členění území - část B (434,02 kB)
 3. Hlavní výkres - část A (4,55 MB)
 4. Hlavní výkres - část B (543,95 kB)
 5. Hlavní výkres - část C (781,00 kB)
 6. Hlavní výkres - část D (134,94 kB)
 7. Veřejně prospěšné stavby, opatření a asanace - část A (2,34 MB)
 8. Veřejně prospěšné stavby, opatření a asanace - část B (234,89 kB)
 9. Veřejně prospěšné stavby, opatření a asanace - část C (334,66 kB)
 10. Veřejně prospěšné stavby, opatření a asanace - část D (114,44 kB)
 11. Koordinační výkres - část A (5,30 MB)
 12. Koordinační výkres - část B (652,94 kB)
 13. Koordinační výkres - část C (435,49 kB)
 14. Koordinační výkres - část D (121,16 kB)
 15. Textová část (757,69 kB)

 

 ÚP + Změna č. 1 + Změna č. 2 + Změna č. 3 + Změna č. 4 + Změna č. 5

 1. Výkres základního členění území - část A (1,75 MB)
 2. Výkres základního členění území - část B (213,06 kB)
 3. Hlavní výkres - část A (5,16 MB)
 4. Hlavní výkres - část B (623,40 kB)
 5. Hlavní výkres - část C (810,08 kB)
 6. Hlavní výkres - část D (145,52 kB)
 7. Dopravní řešení - část A (3,14 MB)
 8. Dopravní řešení - část B (504,36 kB)
 9. Dopravní řešení - část C (665,70 kB)
 10. Dopravní řešení - část D (207,56 kB)
 11. Zásobování vodou - část A (1,71 MB)
 12. Zásobování vodou - část B (314,03 kB)
 13. Zásobování vodou - část C (381,39 kB)
 14. Zásobování vodou - část D (113,37 kB)
 15. Kanalizace - část A (2,49 MB)
 16. Kanalizace - část B (473,29 kB)
 17. Kanalizace - část C (617,11 kB)
 18. Kanalizace - část D (199,92 kB)
 19. Energetika a spoje - část A (2,65 MB)
 20. Energetika a spoje - část B (358,48 kB)
 21. Energetika a spoje - část C (443,01 kB)
 22. Energetika a spoje - část D (118,53 kB)
 23. Veřejně prospěšné stavby, opatření a asanace - část A (1,88 MB)
 24. Veřejně prospěšné stavby, opatření a asanace - část B (275,63 kB)
 25. Veřejně prospěšné stavby, opatření a asanace - část C (401,38 kB)
 26. Veřejně prospěšné stavby, opatření a asanace - část D (115,68 kB)
 27. Koordinační výkres - část A (5,37 MB)
 28. Koordinační výkres - část B (808,50 kB)
 29. Koordinační výkres - část C (904,10 kB)
 30. Koordinační výkres - část D (145,54 kB)
 31. Výkres širších vztahů (4,46 MB)
 32. Předpokládaný zábor půdního fondu - část A (2,30 MB)
 33. Předpokládaný zábor půdního fondu - část B (372,25 kB)
 34. Předpokládaný zábor půdního fondu - část C (466,09 kB)
 35. Předpokládaný zábor půdního fondu - část D (98,49 kB)
 36. Textová část - řešení (1,61 MB)
 37. Textová část - odůvodnění (3,13 MB)
 38. Textová část - seznam připomínek a námitek (215,55 kB)
 39. Změna č. 1 (6,19 MB)
 40. Změna č. 2 - Výkres základního členění území - část A (1,16 MB)
 41. Změna č. 2 - Výkres základního členění území - část B (179,35 kB)
 42. Změna č. 2 - Hlavní výkres - část A (5,47 MB)
 43. Změna č. 2 - Hlavní výkres - část B (415,79 kB)
 44. Změna č. 2 - Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací - část A (2,17 MB)
 45. Změna č. 2 - Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací - část B (162,55 kB)
 46. Změna č. 2 - Koordinační výkres - část A (8,25 MB)
 47. Změna č. 2 - Koordinační výkres - část B (650,29 kB)
 48. Změna č. 2 - Předpokládaný zábor půdního fondu - část A (2,54 MB)
 49. Změna č. 2 - Předpokládaný zábor půdního fondu - část B (251,39 kB)
 50. Změna č. 2 - Textová část (2,22 MB)
 51. Změna č. 3 (7,41 MB)
 52. Změna č. 4 (2,99 MB)
 53. Změna č. 4 - odůvodnění (3,02 MB)
 54. Změna č. 5 (4,08MB)
 55. Změna č. 5 - odůvodnění (2,86 MB)

Úplné znění Územního plánu Žďár nad Sázavou po vydání změny č. 2  a dokladová část o pořizování územního plánu včetně jeho změn č. 1, 2, 3 , 4  a č. 5 jsou uloženy u Městského úřadu Žďár nad Sázavou, na odboru stavebním a územního plánování, kde je možné do nich nahlížet.