Územní plán obce

Územní plán Bohdalec

Změna č. 1 + platný ÚP