Územní plán obce

Územní plán Pokojov

Změna č. I + Změna č. II + Úplné znění ÚP po vydání Změny č. II, účinnost od 22. 2. 2018