Územní plán obce

Územní plán Újezd

Změna č. 1 + platný ÚP