Územní plán obce

Územní plán Velká Losenice

ÚP + právní stav ÚP po vydání Změny č. III