Územní studie Chlumětín - obytný soubor 10 rodinných domů

 1. Širší vztahy (1,25 MB)
 2. Vyznačení do mapy KN (279,66 kB)
 3. Vyznačení do ortofotomapy (1,55 MB)
 4. Urbanistický návrh (716,21 kB)
 5. Plošné a prostorové uspořádání (622,71 kB)
 6. Koncepce dopravní infrastruktury (310,05 kB)
 7. Koncepce technické infrastruktury (269,76 kB)
 8. Příloha - Obecné podmínky pro výstavbu v CHKO Žďárské vrchy (463,15 kB)
 9. Příloha - Záznam z konzultace CHKO Žďárské vrchy (1,39 MB)
 10. Příloha - Záznam z konzultace obce (1,38 MB)
 11. Textová část (208,44 kB)