Územní studie Jámy - obytný soubor 25 rodinných domů

 1. Textová část (85,45 kB)
 2. Přehledná situace (242,79 kB)
 3. Urbanistický návrh (1,03 MB)
 4. Plošné a prostorové uspořádání (783,56 kB)
 5. Rozvoj veřejných prostranství (338,55 kB)
 6. Pořadí výstavby (249,22 kB)
 7. Dopravní řešení (763,40 kB)
 8. Řešení inženýrských sítí (386,15 kB)
 9. Oplocení vstup (64,83 kB)
 10. Oplocení pilíř - 1 (70,96 kB)
 11. Oplocení pilíř - 2 (79,64 kB)
 12. Příloha - vyhodnocení záboru ZPF - grafická část (174,39 kB)
 13. Příloha - vyhodnocení záboru ZPF - textová část (47,59 kB)