Zrušení Regulačního plánu „Dostavba Veselské ulice a Farských humen“

Zastupitelstvo města Žďáru nad Sázavou, na svém zasedání dne 2. 11. 2017 usnesením č. 24/2017/ORÚP/14 zrušilo regulační plán „Dostavba Veselské ulice a Farských humen“ Žďár nad Sázavou včetně jeho změny č. 1.
Zrušení regulačního plánu „Dostavba Veselské ulice a Farských humen“, vydané formou opatření obecné povahy, nabylo účinnosti dne 23. 11. 2017.

Opatření obecné povahy – zrušení Regulačního plánu „Dostavba Veselské ulice a Farských humen“

 

Zrušený regulační plán
1. Textová část regulačního plánu
2. Textová část změny č. 1 - I. část 
3. Textová část změny č. 1 - II. část
4. Hlavní výkres
5. Dopravní řešení