Povinně zveřejňované informace

dle 106/1999 Sb.

Oficiální název: Žďár nad Sázavou
Důvod a způsob založení: Zákon č. 128/2000 Sb.
Organizační struktura: zveřejněna zde
Adresa: Žižkova 227/1, 591 31 Žďár nad Sázavou
Telefon: 566 688 111
Identifikační číslo (IČO): 00295841
Daňové identifikační číslo (DIČ): CZ00295841, osvědčení o registraci
E-mail:

meu@zdarns.cz, posta@zdarns.cz

Informace e-mail:

informace@zdarns.cz

Bankovní spojení:

19-328751/0100

Úřední hodiny:

pondělí, středa: 7:30 - 17:00 hod.; úterý, čtvrtek: 7:30 - 15:00 hod.; pátek: 7:30 - 14:30 hod.
Vydávání lístků na odboru dopravy, prostřednictvím vyvolávacího systému, je pro klienty ve čtvrtek a v pátek ukončeno ve 13.00 hodin.

 

Hospodaření města, rozpočet

Výroční zprávy

o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Důležité zákony

Další informace

 

Informace o výsledcích kontrol dle zákona č. 255/2012 Sb.