Povinně zveřejňované informace

podle vyhlášky č. 515/2020 Sb., o struktuře informací zveřejněných o povinném subjektu a o osnově popisu úkonů vykonávaných s rámci agendy

  

 1. Oficiální název: Město Žďár nad Sázavou
 2. Důvod a způsob založení: Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
 3. Organizační struktura
 4. Kontaktní spojení
  4.1. Adresa: Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou
  4.2. Adresa úřadovny pro osobní návštěvu: Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou
  4.3. Pokladna MěÚ
  4.4. Telefon: 566 688 111
  4.5. Číslo faxu: zrušen
  4.6. Webové stránky
  4.7. Adresa e-podatelny: posta@zdarns.cz
  4.8. Další elektronické adresy: ID datové schránky: ybxb3sz,
          meu@zdarns.cz, informace@zdarns.czTelefonní seznam
 5. Bankovní spojení: 19-328751/0100
  č. ú. pro komunální odpad: 264344325/0300
  Platbu lze také provést na pokladně v hotovosti nebo bezhotovostně.
 6. Identifikační číslo (IČO): 00295841
 7. Daňové identifikační číslo (DIČ): CZ00295841, osvědčení o registraci
 8. Dokumenty
  8.1. Seznamy hlavních dokumentů
  8.2. Rozpočet
 9. Žádosti o informace
 10. Příjem žádostí a dalších podání
 11. Předpisy
  11.1. Nejdůležitější používané předpisy
  11.2. Vydané právní předpisy
 12. Úhrady za poskytování informace
  12.1. Sazebník úhrad za poskytování informací
  12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytování informací
 13. Licenční smlouvy
  13.1 Vzory licenčních smluv
  13.2 Výhradní licence
 14. Výroční zprávy o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

   

   

  Informace o výsledcích kontrol dle zákona č. 255/2012 Sb.