Seznam žádostí o informaci dle zákona č. 106/1999 Sb.

19. 1. 2023 Revitalizace městského parku Farská humna- stupeň dokumentace pro územní a stavební řízení a prováděcí dokumentaci
16. 1. 2023 otevřený dopis radním města ze dne 23.9.2022
16. 1. 2023 Komunikace směřující k odstranění vad stavebního díla lávky na Farských humnech
16. 1. 2023 Sjezd z komunikace parkem Farská humna a další
4. 1. 2023 Žádost o poskytnutí investičních plánů města pro rok 2023 resp. seznam stavebních projektů, které jsou plánovány městem na rok 2023 a budou financován z rozpočtu města nebo z jiných veřejných rozpočtů
20. 12. 2022 veřejné zakázky
20. 12. 2022 Právní služby
20. 12. 2022 zadávání VZ
7. 12. 2022 Organizace zadávání veřejných zakázek
9. 11. 2022 usnesení RM 1201/2022/RM
31. 10. 2022 informace týkající se pozemku parc.č. 119/9 kat. území Město Žďár
17. 10. 2022 Žádost dle Zákona 106/1999 : Kopie všech podkladů pro jednání radních města týkající se odpadového hospodářství od 1.9.2022 dosud.
4. 10. 2022 Povolení staveb pro právnickou osobu
27. 9. 2022 Tisková konference
26. 9. 2022 Sberbank
14. 9. 2022 Seznam dokumentů a stanovisek k žádosti o povolení stavby.
14. 9. 2022 Prodej pozemků na Vápenické
25. 8. 2022 informace týkající se pozemku parc.č. 119/9 kat. území Město Žďár
16. 8. 2022 Žádost o výdej dat z registru vozidel
8. 8. 2022 Dotčené orgány
5. 8. 2022 Dotaz na zamítnutí výjimky pohřben v rakvi dvojhrob č. 43/3 a,b Jamská
3. 8. 2022 Kopie povolení vč. uvedení zhotovitele stavby v k.ú. Město Žďár
3. 8. 2022 žádost o informaci stavebního řízení - rodinný dům Bohdalec
1. 8. 2022 Správní řízení o odstranění stavby
28. 7. 2022 informace týkající se pozemku parc.č. 119/9, 119/13 kat. území Město Žďár
27. 7. 2022 Pivní slavnosti 2022
13. 7. 2022 Městský hřbitov na ulici Jamská
11. 7. 2022 Povolení staveb pro právnickou osobu
10. 7. 2022 faktury Křesťan 2020 až 2022
4. 7. 2022 změna stanovení přechodné, resp. místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
24. 6. 2022 informace o podání odvolání
23. 6. 2022 činnost tiskové mluvčí XIII
23. 6. 2022 daně a poplatky
23. 6. 2022 služební cesty vedení
23. 6. 2022 družstevní bydlení
23. 6. 2022 Stížnosti
23. 6. 2022 103. Rada města a park pro psy
23. 6. 2022 CHUST - čerpadla, spolupráce s VŠE, bytové domy za Jehlou
23. 6. 2022 Odpad - počet poplatníků
23. 6. 2022 aktivity města pomoc uprchlíkům
23. 6. 2022 Úplný seznam novinářů, u kterých zjišťoval úřadník P. S. stanoviska k chování novinářů na tiskových konferencích
23. 6. 2022 hosté na jednání RM
22. 6. 2022 Opravy školních budov a koncepce parkování
22. 6. 2022 doprava ve městě
22. 6. 2022 Stav komunikací
22. 6. 2022 Farská humna
20. 6. 2022 přesměrování dopravních toků pro tranzit při uzavírce silnice I/37 ul. Santiniho
16. 6. 2022 Činnost tiskové mluvčí města X
3. 6. 2022 Činnost tiskové mluvčí města XIII
2. 6. 2022 Památkáři
2. 6. 2022 Činnost tiskové mluvčí města XII
2. 6. 2022 přímý příbuzenský vztah zaměstnanců
1. 6. 2022 Činnost tiskové mluvčí města XI
1. 6. 2022 Činnost tiskové mluvčí města XI
1. 6. 2022 Činnost tiskové mluvčí města VIII
1. 6. 2022 Činnost tiskové mluvčí města IX
1. 6. 2022 Činnost tiskové mluvčí města X
1. 6. 2022 Žádost o poskytnutí informace + podání vysvětlení
31. 5. 2022 Výpomoc
31. 5. 2022 Činnost tiskové mluvčí města
31. 5. 2022 Úkoly tiskové mluvčí města
31. 5. 2022 Sbírka pro Chust
31. 5. 2022 Činnost tiskové mluvčí města II
31. 5. 2022 Činnost tiskové mluvčí města III
31. 5. 2022 Činnost úředníka Sedláka
31. 5. 2022 Činnost tiskové mluvčí města VI
31. 5. 2022 Činnost tiskové mluvčí města IV
31. 5. 2022 Činnost tiskové mluvčí města V
31. 5. 2022 Komunikace s partnerským městem Chust
31. 5. 2022 Činnost tiskové mluvčí města VII
17. 5. 2022 RM 98/2022/ŠKSM/8
16. 5. 2022 Návrh pro RM 98/2022/ŠKSM/8
16. 5. 2022 Umístění solárních panelů na střechu objektu v ochranném pásmu kulturní památky
13. 5. 2022 studium tiskové mluvčí
12. 5. 2022 písemný záznam z jednání rady města
5. 5. 2022 Seznam aktivit města při integraci ukrajinských uprchlíků do školního prostředí
5. 5. 2022 Komunikace města Žďár nad Sázavou o spolupráci s rakouským městem Steyr
4. 5. 2022 Pachty městských rybníků
3. 5. 2022 Pachty městských rybníků
29. 4. 2022 Územní řízení AUTO...
28. 4. 2022 Poskytnutí zpráv o hackerském útoku
28. 4. 2022 zahrádkářská kolonie Jamská
27. 4. 2022 Výročí kostela - památky UNESCO
27. 4. 2022 poskytnutí všech zpráv a stanovisek města Žďáru nad Sázavou ve věci záměru vzniku Truckcentra (parkoviště se zázemím pro řidiče) v areálu ZDAR a.s.
27. 4. 2022 Oprava části cyklostezky Euro Velo 4
27. 4. 2022 Žádost dle Zákona 106/1999: Videokamera na tiskové konferenci
22. 4. 2022 hosté na jednání RM
20. 4. 2022 Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.
20. 4. 2022 Zajištění příjezdu k soukromému pozemku přes park Farská humna - zákonné podmínky
9. 4. 2022 Stav podání Odvolání proti rozhodnutí o částečném odmítnutí informace
8. 4. 2022 PTK Sázavská
8. 4. 2022 Zastávky MHD ul. Sychrova
7. 4. 2022 PTK Sázavská
7. 4. 2022 PTK Sázavská
5. 4. 2022 Povolení staveb pro právnickou osobu
31. 3. 2022 informace poskytnuté Kraji Vysočina-ubytování
28. 3. 2022 dopravní značení u Conventu
28. 3. 2022 usnesení RM 1020/2022/Pol./RM
24. 3. 2022 PTK Sázavská
22. 3. 2022 Porušení povolení průjezdu a vydaná povolení průjezdu přes Farská humna
17. 3. 2022 Komunikace o zapojení škol a výkupen do systému odpadového hospodářství města
17. 3. 2022 Návštěva Martiny Sáblíkové
17. 3. 2022 Odpadový kontrolor
17. 3. 2022 Havlík
16. 3. 2022 Smazaná komunikace zastupitele města na sociální síti
10. 3. 2022 Cenzura
9. 3. 2022 Fakturaci a podkladů k fakturaci za smlouvy o správě nemovitých věcí
8. 3. 2022 Rozhodnutí o odstranění stavby
8. 3. 2022 Peníze ve Sberbank
7. 3. 2022 Prominutí místních poplatků z důvodu mimořádných událostí
7. 3. 2022 Odpuštění místního poplatku za komunální odpad
4. 3. 2022 Exekuce na zaměstnance radnice
3. 3. 2022 Seznam opatření pro plnění povinné školní docházky dětmi z Ukrajiny
2. 3. 2022 Parkování
2. 3. 2022 Termíny milníků implementačního plánu OH
23. 2. 2022 Stacionární radary a úsekové měření rychlosti
20. 2. 2022 Fakturaci a podklady k fakturaci ze smlouvy o správě nemovitých věcí
15. 2. 2022 Informace týkající se všech faktur zaplacených firmě
25. 1. 2022 Portál Žďáráka
24. 1. 2022 vyřízení odvolání žádosti o poskytnutí informace
21. 1. 2022 Dopravní přestupky roku 2021
20. 1. 2022 Absentéři
18. 1. 2022 průměrný výdělek zaměstnanců zařazených do úřadu za období 2018 - 2021
18. 1. 2022 průměrný výdělek zaměstnanců zařazených do úřadu za léta 2018-2021
6. 1. 2022 Žádost o poskytnutí investičních plánů Vašeho města pro rok 2022, seznam staveb. projektů, které jsou plánovány městem na rok 2022 a budou financovány z rozpočtu města nebo jiných veřejných rozpočtů
6. 1. 2022 kdo byl dodavatel energie v říjnu 2021
4. 1. 2022 Povolení staveb pro právnickou osobu
3. 1. 2022 Žádost v souladu se Zákonem č. 106/1999 Sb. - Konvent
22. 12. 2021 zápisy z porad s účastí tajemnice včetněpříloh
21. 12. 2021 Petice
15. 12. 2021 žádost o poskytnutí informace týkající se služeb 4E consulting - 2. část
15. 12. 2021 žádost o poskytnutí informace týkající se služeb 4E consulting - 1. část
14. 12. 2021 kopie smluv na pořízení, provoz, správu, rozvoj a údržbu veškerého softwarového vybavení; výběrové řízení bez uveřejnění
14. 12. 2021 Služby a činnosti spojené s kybernetickou bezpečností.
14. 12. 2021 Poskytnutí smluv, jejichž předmětem je poskytování právních služeb
14. 12. 2021 Seznam veřejných zakázek pro rok 2022
14. 12. 2021 informace týkající se smluv na veřejné zakázky v letech 2019-2021
14. 12. 2021 uložení dat, smlouva na dodávku serverů
7. 12. 2021 proces výběru nejvhodnější nabídky záměru
6. 12. 2021 Přechod pro chodce v Radostíně nad Oslavou - náves
11. 11. 2021 Informace týkající se všech faktur zaplacených firmě
11. 11. 2021 Informace týkající se všech faktur zaplacených firmě - odpověď na doplnění ze dne 18.11.2021
25. 10. 2021 Seznam veškerých školení úředníků
24. 10. 2021 Žádost dle Zákona 106/1999 : Strategie rozvoje odpadového hospodářství 2021+
14. 10. 2021 Přístup ke svobodným informacím - geodetické služby
6. 10. 2021 informace týkající se pozemku parc.č. 119/9, 119/13 kat. území Město Žďár
5. 10. 2021 Strategie rozvoje odpadového hospodářství
3. 10. 2021 Povolení staveb pro právnickou osobu
1. 10. 2021 Poskytnutí 4 list vztahujících se k RD č. p. 23 v Radostíně nad Oslavou
1. 10. 2021 soudní jednání 4 ZŠ
30. 9. 2021 Investice pro pejskaře
21. 9. 2021 přidělení popisného, evidenčního čísla garáži na pozemku parc.č. 7419 kat. území Město Žďár
20. 9. 2021 Informace o řízeních, která se týkají pozemku parcela parcelní číslo 119/9 v katastrálním území Město Žďár a nebo stavby na pozemku parcela parcelní číslo 119/9 v katastrálním území Město Žďár
17. 9. 2021 REALIZACE ZAKÁZKY „Rekonstrukce VZT Domu kultury ve Žďáře nad Sázavou“
6. 9. 2021 Výměna svítidel veřejného osvětlení
6. 9. 2021 demolice budov na stav. parc. č. 37 k. ú. Radostín nad Oslavou, na pozemku RD č.p. 22 v Radostíně nad Oslavou
3. 9. 2021 emisn povolenky EUA
1. 9. 2021 Petice: Sázavská ulice
31. 8. 2021 Žádost o informaci - komunikace RNDR. Vrbová
30. 8. 2021 exekuce 4. ZŠ
30. 8. 2021 zápisy z porad s účastí starosty a místostarostek
30. 8. 2021 služební cesty představitelů města
30. 8. 2021 Petice
30. 8. 2021 kopie přípisů starosty radním v měsíci srpnu 2021
30. 8. 2021 Neviditelné značky
30. 8. 2021 Články Sázavská ulice
30. 8. 2021 Neotištěné články
27. 8. 2021 Soukromá oslava na Farských humnech
27. 8. 2021 Činnost mluvčího města
27. 8. 2021 seznam opatření MP Jihlava k bezpečnosti občanů
23. 8. 2021 Žádost Asociace pro mezinárodní otázky o zpřístupnění informací
28. 7. 2021 informační koncepce orgánu veřejné správy dle zákona č. 365/2000 Sb.
19. 7. 2021 Počty přestupků
19. 7. 2021 Vzdálenosti staveb od sousedních pozemků dle stavebního zákona
14. 7. 2021 Informace o řízeních, která se týkají pozemku parcela parcelní číslo 119/9 v katastrálním území Město Žďár a nebo stavby na pozemku parcela parcelní číslo 119/9 v katastrálním území Město Žďár
7. 7. 2021 Povolení staveb pro právnickou osobu
14. 6. 2021 Provozování autobusového nádraží ve Žďáře nad Sázavou
4. 6. 2021 Petice ZŠ Švermova 4
4. 6. 2021 Žádost o informace z přestupkových spisových materiálů OP2/622/20/JK, OP2/715/20/JK a OP2/075/21/JK
28. 5. 2021 Vzdálenosti staveb od sousedních pozemků dle stavebního zákona
17. 5. 2021 účast p. J.H. na jednáních RM a ZM v období od 1. 7. 2018 do 31. 1. 2019
12. 5. 2021 Záznam o využití registru osob
28. 4. 2021 Informace o řízeních, která se týkají pozemku parcela parcelní číslo 119/9 v katastrálním území Město Žďár a nebo stavby na pozemku parcela parcelní číslo 119/9 v katastrálním území Město Žďár
7. 4. 2021 Povolení staveb pro právnickou osobu
6. 4. 2021 Žádost dle Zákona 106/1999 Sb. - podklady pro vypracování Strategie odpadového hospodářství
6. 4. 2021 seznam uvolněných zastupitelů 1998-dosud, PO, ve kterých působil zastupitel Mgr. Jaromír Brychta, období, za které pobíral zastupitel města Mgr. Jaromír Brychta odměny
1. 4. 2021 Pohledávky na místním poplatku za komunální odpad
17. 3. 2021 Informace o investičních plánech města a stavebních/investičních projektech
11. 3. 2021 Žádost dle Zákona 106/1999 Sb. - odpady
4. 3. 2021 Žádost dle Zákona 106/1999: Porady
4. 3. 2021 Žádost dle Zákona 106/1999: 15 EXE 1038/2020
2. 3. 2021 Svoz popelnic
2. 3. 2021 Žádost o zaslání cenové nabídky- zelená střecha býv. MěÚ
1. 3. 2021 Žádost dle Zákona 106/1999: vrácení odměn
26. 2. 2021 Přestupky ze rok 2019, 2020
16. 2. 2021 žádost dle Zákona č. 106/1999: články
15. 2. 2021 založení PO ve smyslu zákona o VZ, jiné PO založené podle zákona o VZ, VZ v roce 2020, organizační struktura městského úřadu
10. 2. 2021 Informace, které se týkají pozemku parcela parcelní číslo 119/9 v katastrálním území Město Žďár a nebo stavby na pozemku parcela parcelní číslo 119/9 v katastrálním území Město Žďár
29. 1. 2021 Počet exekucí vymáhaných po povinných - nezletilých
29. 1. 2021 Označení zastávek MHD Studentská ve Žďáře nadSázavou
25. 1. 2021 Informace o řízeních, která se týkají pozemku parcela parcelní číslo 119/9 v katastrálním území Město Žďár a nebo stavby na pozemku parcela parcelní číslo 119/9 v katastrálním území Město Žďár
13. 1. 2021 Veřejné osvětlení
9. 1. 2021 Povolení staveb pro právnickou osobu
21. 12. 2020 Žďárský kapr
15. 12. 2020 parkování na ul. Studentská
9. 12. 2020 Informace o řízeních, která se týkají pozemku parcela parcelní číslo 119/9 v katastrálním území Město Žďár a nebo stavby na pozemku parcela parcelní číslo 119/9 v katastrálním území Město Žďár
7. 12. 2020 Žádost dle Zákona č. 106/1999: Půjčka 4.ZŠ
7. 12. 2020 Žádost dle Zákona 106/1999: Zápisy
5. 12. 2020 Žádost dle Zákona 106/1999: Zápisy redakční rady: Veškeré zápisy z jednání redakční rady městského zpravodaje v roce 2020.
4. 12. 2020 Žádost dle Zákona 106/1999: 4. ZŠ
4. 12. 2020 počty parkovacích míst
25. 11. 2020 Žádost o informaci dle zákona č. 106/1999: Revitalizace stromořadí ve Žďáře nad Sázavou
18. 11. 2020 Žádost de Zákona č. 106/1999: Zápisy ze všech zasedání Krizového štábu ORP
16. 11. 2020 Informace o řízeních, která se týkají pozemku parcela parcelní číslo 119/9 v katastrálním území Město Žďár a nebo stavby na pozemku parcela parcelní číslo 119/9 v katastrálním území Město Žďár
11. 11. 2020 Informace o správních řízení o vydaných rozhodnutí.
10. 11. 2020 předání veškerých kopií dokumentů
6. 11. 2020 Žádost dle Zákona č. 106/1999: Korespondence LPS
21. 10. 2020 Výsadba stromů na náměstí
21. 10. 2020 Žádost dle Zákona č. 106/1999: 54. schůze rady města konaná dne 19.10.2020
21. 10. 2020 Stavební povolení pro stavební akce města.
14. 10. 2020 Povolení staveb pro právnickou osobu
6. 10. 2020 seznam ulic
30. 9. 2020 dopis k obchvatu města Žďár n/S
30. 9. 2020 Informace o řízeních, která se týkají pozemku parcela parcelní číslo 119/9 v katastrálním území Město Žďár a nebo stavby na pozemku parcela parcelní číslo 119/9 v katastrálním území Město Žďár
24. 9. 2020 pasport komunikací
17. 9. 2020 Termín a výsledek poslední kontroly hospodaření subjektu školní jídelny ze strany zřizovatele
28. 8. 2020 podklady pro jednání RM v červenci a srpnu
20. 8. 2020 Letiště Čáslav
19. 8. 2020 Informace o řízeních, která se týkají pozemku parcela parcelní číslo 119/9 v katastrálním území Město Žďár a nebo stavby na pozemku parcela parcelní číslo 119/9 v katastrálním území Město Žďár
10. 8. 2020 Sbět tříděného odpadu za rok 2019
20. 7. 2020 Povolení stavby
8. 7. 2020 Informace o řízeních, která se týkají pozemku parcela parcelní číslo 119/9 v katastrálním území Město Žďár a nebo stavby na pozemku parcela parcelní číslo 119/9 v katastrálním území Město Žďár
3. 7. 2020 Veřejná doprava Vysočiny (VDV)
25. 6. 2020 Poskytnutí průzkumů, výzkumů, analýz zpracovaných, zprostředkovaných městem
9. 6. 2020 Informace o řízeních, která se týkají pozemku parcela parcelní číslo 119/9 v katastrálním území Město Žďár a nebo stavby na pozemku parcela parcelní číslo 119/9 v katastrálním území Město Žďár
8. 6. 2020 případy se vznikem újmy na zdraví a majetku třetích osob
8. 6. 2020 poskytnutí průzkumů, výzkumů, analýz apod., které město nebo jeho organizace samo vypracovalo či zadalo externímu subjektu od 1.1.2018
25. 5. 2020 uzavírek silnic v Radostíně nad Oslavou a objížděk
14. 5. 2020 Žádost o poskytnutí informace - aktuální seznam autoškol s platnou registrací v působnosti obecního úřadu ORP
11. 5. 2020 Poskytnutí informací z oblasti měření rychlosti vozidel
29. 4. 2020 Informace o řízeních, která se týkají pozemku parcela parcelní číslo 119/9 v katastrálním území Město Žďár a nebo stavby na pozemku parcela parcelní číslo 119/9 v katastrálním území Město Žďár
24. 4. 2020 Požadované informace o úřednících
20. 4. 2020 Zaslání dat týkajících se provozu MHD
1. 4. 2020 tabulka - superhrubé mzdy zaměstnanců úřadů, home office, odměny zastupitelů
24. 3. 2020 Činnost krizového štábu
24. 3. 2020 Povolení stavby
24. 3. 2020 Informace o pozemku parc. č. 7311/2 v k.ú. Město Žďár
16. 3. 2020 Žádost dle Zákona 106/1999: COVID-19
9. 3. 2020 Informace o řízeních, která se týkají pozemku parcela parcelní číslo 119/9 v katastrálním území Město Žďár a nebo stavby na pozemku parcela parcelní číslo 119/9 v katastrálním území Město Žďár
21. 2. 2020 Využívání mediace v praxi OSPOD
3. 2. 2020 Informace o řízeních, která se týkají pozemku parcela parcelní číslo 119/9 v katastrálním území Město Žďár a nebo stavby na pozemku parcela parcelní číslo 119/9 v katastrálním území Město Žďár
22. 1. 2020 Absence na ZŠ
16. 1. 2020 Finanční investice
15. 1. 2020 Umístění radarů a úsekových měření rychlosti
10. 1. 2020 Odpojování/nepřipojení staveb od/k systému centrálního zásobování teplem na území města Žďár nad Sázavou.
25. 12. 2019 Žádost o informaci - Náklady Novoroční ohňostroj 2017-2020
12. 12. 2019 Informace o řízeních, která se týkají pozemku parcela parcelní číslo 119/9 v katastrálním území Město Žďár a nebo stavby na pozemku parcela parcelní číslo 119/9 v katastrálním území Město Žďár
21. 11. 2019 Rámcová smlouva o spolupráci při zajišťování a rozvoji VDV
20. 11. 2019 Informace o řízeních, která se týkají pozemku parcela parcelní číslo 119/9 v katastrálním území Město Žďár a nebo stavby na pozemku parcela parcelní číslo 119/9 v katastrálním území Město Žďár
4. 11. 2019 státní památková péče
25. 10. 2019 Nálezová databáze ochrany přírody
24. 10. 2019 Informace o nákladech za právní služby, formulace vyjádření k podkladům rozhodnutí včetně vynaložení nákladů na právní služby spojené s vyjádřením
18. 10. 2019 Náklady spojené s organizací voleb.
8. 10. 2019 Podklady pro hodnocení ředitelů na podzim 2019 poskytnuté radním a bodové tabulky radních města s hodnocením jednotlivých ředitelů
30. 9. 2019 Vykazování počtu romských žáků (dětí) k 30. 9. 2019
20. 9. 2019 Informace o aktivních správcích technické infrastruktury
29. 8. 2019 Informace o řízeních, která se týkají pozemku parcela parcelní číslo 119/9 v katastrálním území Město Žďár
19. 8. 2019 Nabídky Domistav CZ a.s. Hradec Králové a DOMISTAV HK s.r.o. Hradec Králové
7. 8. 2019 Poskytnutí informace ve smyslu zák. č. 106/1992 Sb.- § 17 zák. č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění
22. 7. 2019 Změny organizačního řádu MěÚ k 1.10.2019
18. 7. 2019 Informace o řízeních, která se týkají pozemku parcela parcelní číslo 119/9 v katastrálním území Město Žďár
17. 7. 2019 Poskytnutí seznamu petic
25. 6. 2019 Způsob zpracovávání a uchovávání žádostí osob o vydání řidičského průkazu
25. 6. 2019 Způsob zpracování a uchovávání žádostí osob o vydání občanského průkazu a cestovního pasu
17. 6. 2019 Den Žďáru - sponzoring
6. 6. 2019 Přestupky provozovatele vozidla
5. 6. 2019 Informace o řízeních, která se týkají pozemku parcela parcelní číslo 119/9 v katastrálním území Město Žďár
24. 4. 2019 Informace o řízeních, která se týkají pozemku parcela parcelní číslo 119/9 v katastrálním území Město Žďár
15. 4. 2019 Správní řízení v roce 2018 na odboru dopravy
21. 3. 2019 Informace o řízeních, která se týkají pozemku parcela parcelní číslo 119/9 v katastrálním území Město Žďár
15. 3. 2019 Sečení travnatých ploch ve městě Žďár nad Sázavou
4. 3. 2019 Žádost i o podporu pro radního Ing. Zlesáka na funkci předsedy SVK Žďársko
20. 2. 2019 Informace o městském mobiliáři a zeleni
15. 2. 2019 Informace týkající se zkoušky z ověřování.
14. 2. 2019 Informace o řízeních, která se týkají pozemku parcela parcelní číslo 119/9 v katastrálním území Město Žďár
7. 2. 2019 Náklady na provoz a pořízení zpomalovacího semaforu
6. 2. 2019 Komunikace s tajemníkem města J. Havlíkem
23. 1. 2019 Informace týkající se webové stránky https://www.zdarns.cz/
11. 1. 2019 Žádost o zaslání kopie pravomocného rozhodnutí
8. 1. 2019 Investiční plány města
8. 1. 2019 Informace o řízeních, která se týkají pozemku parcela parcelní číslo 119/9 v katastrálním území Město Žďár
3. 1. 2019 Plánované služební cesty vedení
3. 1. 2019 Dotaz na využití služeb moderátora, sdělení počtu obyvatel města Žďáru nad Sázavou ke dni 31. 12. 2018.
28. 11. 2018 Informace o řízeních, která se týkají pozemku parcela parcelní číslo 119/9 v katastrálním území Město Žďár
13. 11. 2018 Spotřeba kávy
23. 10. 2018 Parkování v ulici Palachova
22. 10. 2018 Informace o řízeních, která se týkají pozemku parcela parcelní číslo 119/9 v katastrálním území Město Žďár
12. 10. 2018 Žádost o informaci - přechod pro chodce 1. Máje ZR
4. 10. 2018 Informace o e-mailové komunikaci
4. 10. 2018 Informace o Žďárských novinách
1. 10. 2018 Informace o správním řízení k pozemku parcela parcelní číslo 119/9 v katastrálním území Město Žďár
1. 10. 2018 deratizace
14. 9. 2018 Rekonstrukce chodby 2. patro budovy MěÚ
11. 9. 2018 Zpráva o stavu města
11. 9. 2018 Poskytnutí kopie všech připomínek radních ke Zprávě o stavu města a o poskytnutí kopie připomínek třetích osob ke Zprávě o stavu města
11. 9. 2018 Žádost o informace o soudních rozsudcích
7. 9. 2018 Žádost o informace - dotace
3. 9. 2018 Přidělení dotace spolku Erteple a Hmla
31. 8. 2018 Dotace na činnost klubu Batyskaf v letech 2010-14, dotace na činnost klubu Batyskaf v letech 2014-2018
29. 8. 2018 Zápis z jednání RM 27.08.2018
28. 8. 2018 Zpráva o stavu města
24. 8. 2018 Právní akty k nemovitostem p.č. 366 a 260/5 v k.ú. Rožná.
12. 8. 2018 poskytnutí kopií dokladů ke stavbě pro rekreaci, Borky, k.ú. Vojnův Městec
26. 7. 2018 externí právní služby
25. 7. 2018 korespondence starosty ve věci VDV
9. 7. 2018 Dotazy a náměty
28. 5. 2018 Poskytnutí informace o počtu osob
16. 4. 2018 Žádost o informace
26. 3. 2018 tok Rejznarka
26. 3. 2018 Žádost o informace
22. 3. 2018 Strategie Centrum - materiál Ing.arch. Ryšky
15. 3. 2018 Dotaz na tiskového mluvčího
9. 3. 2018 vodní tok Rejnarka
12. 2. 2018 Podklady pro radní na 83. schůzy RM
22. 1. 2018 Výše nájemného v obecních bytech podle kategorie bytů
19. 1. 2018 Stažené body z jednání rady města
11. 1. 2018 Investiční plán na rok 2018 - 2021
30. 11. 2017 Implementace GDPR a příspěvkové organizace města
13. 11. 2017 Materiály pro radu města
3. 11. 2017 Informační systém evidence obyvatel
4. 10. 2017 Žádost o zaslání informací ze spisu dle zákona §106/1999 Sb
17. 8. 2017 Poskytnutí informací dle zákona č.106/1999 Sb.
15. 8. 2017 Sečení trávy ve městě
28. 7. 2017 Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
24. 7. 2017 Žádost o informaci dle zákona č. 106/1999 Sb.- kontrola sečení trávy
24. 7. 2017 poskytnutí informací dle písemného dopisu
19. 7. 2017 vymáhání daňových nedoplatků správcem nedoplatku nebo soudním exekutorem
7. 7. 2017 Žádost o poskytnutí informace o autorizované obalové společnosti
19. 6. 2017 Poptávka firem na sečení trávy
12. 6. 2017 Sečení trávy
8. 6. 2017 Sečení trávy
8. 6. 2017 seznam právnických osob s majetkovou účastí
8. 6. 2017 žádost o poskytnutí informací dle zákona 106/1999 Sb.
8. 6. 2017 Docházka radních města
7. 6. 2017 Informace o subdodavatelích firmy GFP service s. r. o.
2. 6. 2017 Žádost o informace - rybníky
31. 5. 2017 žádost o poskytnutí informací dle zákona 106/1999 Sb.
25. 5. 2017 Informace z jakého důvodu je navrženo zrušení regulačního plánu Dostavba Veselské ulice a Farských humen
25. 5. 2017 Poskytnutí Koncepce rozvoje PO Poliklinika předložených do VŘ na ředitele
5. 5. 2017 Žádost o zaslání kopie části spisu
21. 4. 2017 Rozhodnutí o trvalém odnětí PUPFL
20. 4. 2017 žádost o poskytnutí informace vztahující se k rozhodnutím o povolení jednotlivých staveb na pozemcích parc. č. 1424/1 a 1729 v kat. území Polnička
29. 3. 2017 Žádost o poskytnutí informace o petici
23. 2. 2017 žádost o poskytnutí informací dle zákona 106/1999 Sb.
17. 2. 2017 Investiční plán
31. 1. 2017 Plán investic 2017 - 2020
26. 1. 2017 Urbanistická studie Starý dvůr
26. 1. 2017 Studie úvozu
20. 1. 2017 finanční hotovost jako odevzdaný nález
17. 1. 2017 Žádost o sdělení počtu udělených souhlasů k odnětí půdy ze ZPF za roky 2014, 2015, 2016 ve členění dočasné odnětí - počet, trvalé odnětí - počet
30. 12. 2016 Veřejná zeleň - vzrostlé dřeviny
24. 11. 2016 Žádost o poskytnutí informací: Audity
18. 11. 2016 Žádost o informace o platech vedoucích zaměstnanců a ředitelů PO
7. 11. 2016 Žádost o informace o platech vedoucích zaměstnanců a ředitelů PO
31. 10. 2016 Informace k pracovně-právním vztahům zaměstnanců MěÚ
31. 10. 2016 Informace k platovým poměrům MěÚ a PO města
31. 10. 2016 žádost o poskytnutí informací dle zákona 106/1999 Sb. určitých skupin zaměstnanců
31. 10. 2016 Informace o organizačním a funkčním náplním,a platovým poměrům MěÚ a PO města
27. 10. 2016 žádost o poskytnutí informací dle zákona 106/1999 Sb.
19. 10. 2016 Žádost o zaslání kopie části spisu
10. 10. 2016 Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.
13. 9. 2016 Žádost o zaslání kopie části spisu
12. 9. 2016 Komunikace s firmou o veřejné zakázce-zeleň
9. 9. 2016 Kontrola údržby zeleně
9. 9. 2016 žádost o poskytnutí informací dle zákona 106/1999 Sb.
7. 9. 2016 mobilní hovory starosty města
6. 9. 2016 práce starosty
6. 9. 2016 Zakázka - sečení trávy
5. 9. 2016 Finanční dar na nákup sanitky
5. 9. 2016 Informace o organizačním a funkčním náplním,a platovým poměrům MěÚ a PO města
2. 9. 2016 Odchod úředníka Kadlece
1. 9. 2016 Audiozáznam tiskové konference
1. 9. 2016 Nařízení města k tiskovým konferencím
19. 8. 2016 Výběrové řízení-sečení trávy
11. 8. 2016 Relaxační centrum
1. 7. 2016 Žádost o zaslání kopie části spisu
10. 6. 2016 zvláštní užívání komunikace v ulici Na Úvoze, Žďár n.S.
7. 6. 2016 Žádost o poskytnutí dokumentů v lokalitě Klafar
19. 5. 2016 žádost dle z.č. 106/1999 Sb.
29. 4. 2016 Žádost o informace ohledně vydaných loveckých lístků
15. 4. 2016 Software pro spisovou službu
7. 4. 2016 Spisový řád
22. 3. 2016 Ukládání datových zpráv
11. 3. 2016 Informace ve věc i radarových rychloměrů
7. 3. 2016 Seznam došlých faktur města za období od počátku roku 2010 do konce roku 2015 včetně
26. 2. 2016 Kdo ze zastupitelů města žďár nad sázavou si požádal o bezplatné jízdné MHD ve Žďáře nad Sázavou v uplynulých 6 letech.
23. 2. 2016 Plán investic 2016-2018
13. 2. 2016 Jak bylo naloženo s dřevem z pokácených stromů - park U Ivana
29. 1. 2016 Zaslání investičního plánu města pro rok 2016
21. 1. 2016 Smlouva na pronájem plakátovacích ploch
9. 12. 2015 žádost o poskytnutí seznamu fungujících stanic měření emisí
19. 11. 2015 Žádost o poskytnutí informace ve smyslu z.č. 106/1999 Sb.
29. 10. 2015 Žádost o poskytnutí informace ve smyslu z.č. 106/1999 Sb.
21. 10. 2015 parkovací stání u objektu č. p. 86 (občerstvení) v Radostíně nad Oslavou stavba na p.č. 2168/1 v k. ú. Rasdostín nad Oslavou
6. 10. 2015 Měření dopravy/dopravní průzkumy
16. 9. 2015 Žádost o zaslání kopie části spisu
9. 9. 2015 Provozování vodovodů a kanalizací v ČR
27. 7. 2015 Žádost o informace podle 106/1999 Sb.
2. 7. 2015 využívání externího dodavatele právních služeb
22. 6. 2015 Informace o smlouvě se společností Energie pod kontrolou
17. 6. 2015 Používaný právní informační systém
26. 5. 2015 Etický kodex, stížnosti a petice
13. 5. 2015 Obsazování osob v domech s pečovatelskou službou
5. 5. 2015 informace o tom, zda město z rozpočtu podporuje osoby v hmotné nouzi
23. 4. 2015 Poskytnutí informace dle zákona č. 106/199 Sb.
13. 4. 2015 poskytnutí informace o přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou
9. 4. 2015 Poskytnutí informace dle zákona č. 106/199 Sb.
26. 1. 2015 Počty pracovníků MěÚ - statistika
12. 1. 2015 Plán investic města na rok 2015
6. 1. 2015 Veřejné osvětlení
5. 12. 2014 Dětské dopravní hříště - zpřístupnění smluv
3. 12. 2014 Pronájem stožárů veřejného osvětlení
3. 12. 2014 Stavební úpravy kina - smlouvy
24. 11. 2014 Dětské dopravní hřiště Okružní ul.
17. 10. 2014 doplnění - zavodnění náhonu Najdek
13. 10. 2014 Informace o životním prostředí
10. 10. 2014 Povolené VHP
22. 9. 2014 Žádost o informace ke smlouvám
22. 9. 2014 Žádost o poskytnutí zápisů a docházky do výborů
15. 9. 2014 ochranné pásmo úpravny vody v ZR
10. 9. 2014 Sdělení Vodárenské akciové společnosti, a.s., k havarijnímu pásmu nebezpečných zařízení vodojemu Žďár nad Sázavou
28. 8. 2014 zavodnění náhonu Najdek
27. 8. 2014 Smlouva s EKO - KOM
10. 8. 2014 Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb.
6. 8. 2014 Přestupky v dopravě
6. 8. 2014 kopie kandidátních listin
4. 8. 2014 Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb.
22. 7. 2014 Žádost o informace podle 106/1999 Sb.
30. 6. 2014 Studna nám. Republiky
26. 6. 2014 Smlouvy o nakládání s komunálním odpadem
16. 6. 2014 Přezkoumání hospodaření města Žďáru nad Sázavou, audit účetní závěrky města a audity účetních závěrek PO zřízených městem za rok 2014
11. 6. 2014 Všech správních řízení, v nichž byla v žádosti uvedená osoba účastníkem řízení
2. 6. 2014 IPRM a komunitní plánování
29. 5. 2014 zavodnění náhonu Najdek
23. 4. 2014 doplnění - provádění vodoprávního dozoru
10. 4. 2014 Vizualizace zateplení polikliniky
9. 4. 2014 vodoprávní dozor
8. 4. 2014 Plakátovací plochy
29. 3. 2014 Poskytnutí záznamů a zápisů z 15., 16. a 18. jednání ZM
27. 3. 2014 žádost o poskytnutí audiozáznamu ze zasedání zastupitelstva MÚ dne 15. prosince 2010
20. 3. 2014 Smlouva na údržbu veřejné zeleně
26. 2. 2014 Kostel sv. Jana Nepomuckého
12. 2. 2014 Žádost o poskytnutí informace o stavbě: Místní komunikace - chodník, Svratka a zaslání podkladů