Seznam žádostí o informaci dle zákona č. 106/1999 Sb.

9. 7. 2018 Dotazy a náměty
28. 5. 2018 Poskytnutí informace o počtu osob
16. 4. 2018 Žádost o informace
26. 3. 2018 Žádost o informace
26. 3. 2018 tok Rejznarka
22. 3. 2018 Strategie Centrum - materiál Ing.arch. Ryšky
15. 3. 2018 Dotaz na tiskového mluvčího
9. 3. 2018 vodní tok Rejnarka
12. 2. 2018 Podklady pro radní na 83. schůzy RM
22. 1. 2018 Výše nájemného v obecních bytech podle kategorie bytů
19. 1. 2018 Stažené body z jednání rady města
11. 1. 2018 Investiční plán na rok 2018 - 2021
30. 11. 2017 Implementace GDPR a příspěvkové organizace města
13. 11. 2017 Materiály pro radu města
3. 11. 2017 Informační systém evidence obyvatel
4. 10. 2017 Žádost o zaslání informací ze spisu dle zákona §106/1999 Sb
17. 8. 2017 Poskytnutí informací dle zákona č.106/1999 Sb.
15. 8. 2017 Sečení trávy ve městě
28. 7. 2017 Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
24. 7. 2017 Žádost o informaci dle zákona č. 106/1999 Sb.- kontrola sečení trávy
24. 7. 2017 poskytnutí informací dle písemného dopisu
19. 7. 2017 vymáhání daňových nedoplatků správcem nedoplatku nebo soudním exekutorem
7. 7. 2017 Žádost o poskytnutí informace o autorizované obalové společnosti
19. 6. 2017 Poptávka firem na sečení trávy
12. 6. 2017 Sečení trávy
8. 6. 2017 Docházka radních města
8. 6. 2017 seznam právnických osob s majetkovou účastí
8. 6. 2017 Sečení trávy
8. 6. 2017 žádost o poskytnutí informací dle zákona 106/1999 Sb.
7. 6. 2017 Informace o subdodavatelích firmy GFP service s. r. o.
2. 6. 2017 Žádost o informace - rybníky
31. 5. 2017 žádost o poskytnutí informací dle zákona 106/1999 Sb.
25. 5. 2017 Informace z jakého důvodu je navrženo zrušení regulačního plánu Dostavba Veselské ulice a Farských humen
25. 5. 2017 Poskytnutí Koncepce rozvoje PO Poliklinika předložených do VŘ na ředitele
5. 5. 2017 Žádost o zaslání kopie části spisu
21. 4. 2017 Rozhodnutí o trvalém odnětí PUPFL
20. 4. 2017 žádost o poskytnutí informace vztahující se k rozhodnutím o povolení jednotlivých staveb na pozemcích parc. č. 1424/1 a 1729 v kat. území Polnička
29. 3. 2017 Žádost o poskytnutí informace o petici
23. 2. 2017 žádost o poskytnutí informací dle zákona 106/1999 Sb.
17. 2. 2017 Investiční plán
31. 1. 2017 Plán investic 2017 - 2020
26. 1. 2017 Studie úvozu
26. 1. 2017 Urbanistická studie Starý dvůr
20. 1. 2017 finanční hotovost jako odevzdaný nález
17. 1. 2017 Žádost o sdělení počtu udělených souhlasů k odnětí půdy ze ZPF za roky 2014, 2015, 2016 ve členění dočasné odnětí - počet, trvalé odnětí - počet
30. 12. 2016 Veřejná zeleň - vzrostlé dřeviny
24. 11. 2016 Žádost o poskytnutí informací: Audity
18. 11. 2016 Žádost o informace o platech vedoucích zaměstnanců a ředitelů PO
7. 11. 2016 Žádost o informace o platech vedoucích zaměstnanců a ředitelů PO
31. 10. 2016 Informace k pracovně-právním vztahům zaměstnanců MěÚ
31. 10. 2016 Informace k platovým poměrům MěÚ a PO města
31. 10. 2016 žádost o poskytnutí informací dle zákona 106/1999 Sb. určitých skupin zaměstnanců
31. 10. 2016 Informace o organizačním a funkčním náplním,a platovým poměrům MěÚ a PO města
27. 10. 2016 žádost o poskytnutí informací dle zákona 106/1999 Sb.
19. 10. 2016 Žádost o zaslání kopie části spisu
10. 10. 2016 Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.
13. 9. 2016 Žádost o zaslání kopie části spisu
12. 9. 2016 Komunikace s firmou o veřejné zakázce-zeleň
9. 9. 2016 Kontrola údržby zeleně
9. 9. 2016 žádost o poskytnutí informací dle zákona 106/1999 Sb.
7. 9. 2016 mobilní hovory starosty města
6. 9. 2016 práce starosty
6. 9. 2016 Zakázka - sečení trávy
5. 9. 2016 Informace o organizačním a funkčním náplním,a platovým poměrům MěÚ a PO města
5. 9. 2016 Finanční dar na nákup sanitky
2. 9. 2016 Odchod úředníka Kadlece
1. 9. 2016 Audiozáznam tiskové konference
1. 9. 2016 Nařízení města k tiskovým konferencím
19. 8. 2016 Výběrové řízení-sečení trávy
11. 8. 2016 Relaxační centrum
1. 7. 2016 Žádost o zaslání kopie části spisu
10. 6. 2016 zvláštní užívání komunikace v ulici Na Úvoze, Žďár n.S.
7. 6. 2016 Žádost o poskytnutí dokumentů v lokalitě Klafar
19. 5. 2016 žádost dle z.č. 106/1999 Sb.
29. 4. 2016 Žádost o informace ohledně vydaných loveckých lístků
15. 4. 2016 Software pro spisovou službu
7. 4. 2016 Spisový řád
22. 3. 2016 Ukládání datových zpráv
11. 3. 2016 Informace ve věc i radarových rychloměrů
7. 3. 2016 Seznam došlých faktur města za období od počátku roku 2010 do konce roku 2015 včetně
26. 2. 2016 Kdo ze zastupitelů města žďár nad sázavou si požádal o bezplatné jízdné MHD ve Žďáře nad Sázavou v uplynulých 6 letech.
23. 2. 2016 Plán investic 2016-2018
13. 2. 2016 Jak bylo naloženo s dřevem z pokácených stromů - park U Ivana
29. 1. 2016 Zaslání investičního plánu města pro rok 2016
21. 1. 2016 Smlouva na pronájem plakátovacích ploch
9. 12. 2015 žádost o poskytnutí seznamu fungujících stanic měření emisí
19. 11. 2015 Žádost o poskytnutí informace ve smyslu z.č. 106/1999 Sb.
29. 10. 2015 Žádost o poskytnutí informace ve smyslu z.č. 106/1999 Sb.
21. 10. 2015 parkovací stání u objektu č. p. 86 (občerstvení) v Radostíně nad Oslavou stavba na p.č. 2168/1 v k. ú. Rasdostín nad Oslavou
6. 10. 2015 Měření dopravy/dopravní průzkumy
16. 9. 2015 Žádost o zaslání kopie části spisu
9. 9. 2015 Provozování vodovodů a kanalizací v ČR
27. 7. 2015 Žádost o informace podle 106/1999 Sb.
2. 7. 2015 využívání externího dodavatele právních služeb
22. 6. 2015 Informace o smlouvě se společností Energie pod kontrolou
17. 6. 2015 Používaný právní informační systém
26. 5. 2015 Etický kodex, stížnosti a petice
13. 5. 2015 Obsazování osob v domech s pečovatelskou službou
5. 5. 2015 informace o tom, zda město z rozpočtu podporuje osoby v hmotné nouzi
23. 4. 2015 Poskytnutí informace dle zákona č. 106/199 Sb.
13. 4. 2015 poskytnutí informace o přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou
9. 4. 2015 Poskytnutí informace dle zákona č. 106/199 Sb.
26. 1. 2015 Počty pracovníků MěÚ - statistika
12. 1. 2015 Plán investic města na rok 2015
6. 1. 2015 Veřejné osvětlení
5. 12. 2014 Dětské dopravní hříště - zpřístupnění smluv
3. 12. 2014 Stavební úpravy kina - smlouvy
3. 12. 2014 Pronájem stožárů veřejného osvětlení
24. 11. 2014 Dětské dopravní hřiště Okružní ul.
17. 10. 2014 doplnění - zavodnění náhonu Najdek
13. 10. 2014 Informace o životním prostředí
10. 10. 2014 Povolené VHP
22. 9. 2014 Žádost o poskytnutí zápisů a docházky do výborů
22. 9. 2014 Žádost o informace ke smlouvám
15. 9. 2014 ochranné pásmo úpravny vody v ZR
10. 9. 2014 Sdělení Vodárenské akciové společnosti, a.s., k havarijnímu pásmu nebezpečných zařízení vodojemu Žďár nad Sázavou
28. 8. 2014 zavodnění náhonu Najdek
27. 8. 2014 Smlouva s EKO - KOM
10. 8. 2014 Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb.
6. 8. 2014 Přestupky v dopravě
6. 8. 2014 kopie kandidátních listin
4. 8. 2014 Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb.
22. 7. 2014 Žádost o informace podle 106/1999 Sb.
30. 6. 2014 Studna nám. Republiky
26. 6. 2014 Smlouvy o nakládání s komunálním odpadem
16. 6. 2014 Přezkoumání hospodaření města Žďáru nad Sázavou, audit účetní závěrky města a audity účetních závěrek PO zřízených městem za rok 2014
11. 6. 2014 Všech správních řízení, v nichž byla v žádosti uvedená osoba účastníkem řízení
2. 6. 2014 IPRM a komunitní plánování
29. 5. 2014 zavodnění náhonu Najdek
23. 4. 2014 doplnění - provádění vodoprávního dozoru
10. 4. 2014 Vizualizace zateplení polikliniky
9. 4. 2014 vodoprávní dozor
8. 4. 2014 Plakátovací plochy
29. 3. 2014 Poskytnutí záznamů a zápisů z 15., 16. a 18. jednání ZM
27. 3. 2014 žádost o poskytnutí audiozáznamu ze zasedání zastupitelstva MÚ dne 15. prosince 2010
20. 3. 2014 Smlouva na údržbu veřejné zeleně
26. 2. 2014 Kostel sv. Jana Nepomuckého
12. 2. 2014 Žádost o poskytnutí informace o stavbě: Místní komunikace - chodník, Svratka a zaslání podkladů
13. 12. 2013 Žádost o poskytnutí audiozáznamu ze zasedání ZM
8. 12. 2013 poskytnutí kopie územního rozhodnutí a stavebního povolení pro stavbu Obchodní centrum Saller
12. 11. 2013 Žádost o sdělení zájemce o prodej budovy bývalé 1. ZŠ
31. 10. 2013 Žádost o poskytnutí audiozáznamu z veřejného pojednávání ÚP
31. 10. 2013 poskytnutí informací o všech nabídkách, které podali zájemci o koupi budov a pozemků bývalé 1. ZŠ včetně kopií nabídek.
19. 9. 2013 žádost o poskytnutí kopií smluv na telekomunikační služby
31. 8. 2013 vyčlenění ploch pro vylepení volebních plakátů
21. 6. 2013 kdo zajišťuje ve městě komunální služby
12. 4. 2013 Poskytnutí seznamu fungujících stanic měření emisí
14. 2. 2013 Míra materiálového využití komunálních odpadů
6. 2. 2013 Cena za poskytnuté informace
4. 2. 2013 Investiční plán města na rok 2013
28. 1. 2013 Investiční plán města na rok 2013
31. 12. 2012 Žádost o informaci ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím
31. 12. 2012 Žádost o informaci ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím
31. 12. 2012 Žádost o informaci ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím
6. 12. 2012 Adresy místně příslušných orgánů
19. 11. 2012 Informace týkající se památkových zón
7. 11. 2012 Sběr materiálů pro dotazníkové šetření Optimalizace procesů při projednávání přestupků s ohledem na principy dobré správy
24. 10. 2012 Informace k užívání objektu č.p. 284, Žďár nad Sázavou
18. 7. 2012 Majetkové účasti Města Žďár nad Sázavou