Detail žádosti o informaci dle zákona č. 106/1999 Sb.

Datum žádosti: 31. 10. 2016

Věc: Informace o organizačním a funkčním náplním,a platovým poměrům MěÚ a PO města

Žádost: Žadatel požádal o poskytnutí informací o výši souhrnného platu za rok 2015 vedoucích zaměstnanců MěÚ, organizačních složek, městské policie a ředitelů příspěvkových organizací města

Odpověď: Informace byla poskytnuta v požadovaném rozsahu a struktuře

Další informace: Ing. Jan Havlík, MPA

Poslední změna: 8.11.2016 06:52:13 Havlík Jan Ing. MPA