Detail žádosti o informaci dle zákona č. 106/1999 Sb.

Datum žádosti: 24. 11. 2016

Věc: Žádost o poskytnutí informací: Audity

Žádost: Žádost o počtu městem obdržených auditů, včetně organizačních, funkčních nebo procesních auditů v letech 2010 - 2014. U organizačních, funkčních nebo procesních auditů uvedení konkrétního externího subjektu, který audit zpracoval, údaje o cenách za audity a dotacích čerpaných na tyto audity.

Odpověď: Sdělení, že pro město Žďár nad Sázavou nebyl vykonán žádný požadovaný audit.

Další informace: Ing. Michaela Bořilová

Poslední změna: 7.12.2016 11:29:56 Bořilová Michaela Ing.