Detail žádosti o informaci dle zákona č. 106/1999 Sb.

Datum žádosti: 17. 1. 2017

Věc: Žádost o sdělení počtu udělených souhlasů k odnětí půdy ze ZPF za roky 2014, 2015, 2016 ve členění dočasné odnětí - počet, trvalé odnětí - počet

Žádost: Žádost o stanovení počtu souhlasů k odnětí půdy ze ZPF za roky 2014, 2015, 2016.

Odpověď: Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor životního prostředí obdržel dne 17.01.2017, v souladu s ustanovením § 13 zákona číslo 106/1999Sb. v platném znění, Vaši žádost o poskytnutí informace ohledně počtu udělených souhlasů k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu § 9 odst. 1 zákona číslo 334/1992 Sb. v platném znění. Na základě § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. v platném znění Vám sdělujeme následující informace: 2014 2015 2016 Trvalé odnětí 82 81 132 Dočasné odnětí 1 2 6

Další informace: Ing. Sylva Judová

Poslední změna: 21.2.2017 08:31:03 Judová Sylva Ing.