Detail žádosti o informaci dle zákona č. 106/1999 Sb.

Datum žádosti: 23. 2. 2017

Věc: žádost o poskytnutí informací dle zákona 106/1999 Sb.

Žádost: Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, Vás žádám o zpřístupnění následujících informací: • vedete jakoukoliv evidenci tzv. šikanózních žádostí o informace? (jako příklad šikanózní žádosti lze uvést nadměrný počet žádostí žadatele, které spolu obsahově nesouvisejí či neúčelné lpění na formalitách) • pokud ano, kolik takových žádostí evidujete? (např. ročně nebo v porovnání s ostatními žádostmi), případně, zda se setkáváte s dalšími či jinými případy, které podle Vás lze označit za záměrně šikanózní výkon práva na informace • počet vyřízených žádostí o informace v letech 2015-2016

Odpověď: dne 23.2.2017 jsme obdrželi vaši žádost o poskytnutí informace týkající se : 1. Vedení evidence „šikanózních žádostí o informace“ ( nadměrný počet, opakované od jednoho žadatele, lpění na formalitách atd.). K tomu vám sděluji, že žádnou evidenci tohoto typu nevedeme. Nicméně jsme v posledních měsících řešili opakované žádosti na platové poměry vedoucích zaměstnanců a ředitelů příspěvkových organizací od různých tazatelů, kteří využili formuláře, který jim na svém webu nabídl Žijeme Žďárem z.s.. Všech těchto 6 žádostí bylo totožných. Informace byla poskytnuta a protože obsahuje osobní údaje, tak do vlastních rukou žadatelů. K dálkovému přístupu byla zveřejněna pouze doprovodná informace. Tento postup byl napaden podáním na podezření ze spáchání přestupku tajemníkem MěÚ, který byl předán z důvodu podjatosti na KU Kraje Vysočina, který konstatoval, že žádný přestupek spáchám nebyl. 2. Počet nelze uvést, protože nevedeme evidenci těchto žádostí 3. Za rok 2015 bylo vyřízeno 20 žádostí a v roce 2016 pak 40 žádostí. Více informací najdete ve výročních zprávách zveřejněných na http://www.zdarns.cz/mestsky-urad/106-1999-sb/

Další informace: Ing. Jan Havlík, MPA

Poslední změna: 27.2.2017 10:16:54 Havlík Jan Ing. MPA