Detail žádosti o informaci dle zákona č. 106/1999 Sb.

Datum žádosti: 21. 4. 2017

Věc: Rozhodnutí o trvalém odnětí PUPFL

Žádost: Žádost o poskytnutí informací k řízení o trvalém odnětí poz. p. č. 1424/1 a 1424/2 v k. ú. Polnička

Odpověď: Rozhodnutí o trvalém odnětí poz. p. č. 1424/1 v k. ú. Polnička bylo vydáno pod č.j. ŽP/350/05-LH ze dne 23. 2. 2005 a bylo zpoplatněno částkou 169.765,- Kč. Pozemek p. č. 1424/2 v k. ú. Polnička byl trvale odejmut z PUPFL rozhodnutím pod č.j. ŽP/1169/12/LH ze dne 12. 6. 2012, současně s dalšími pozemky o výměře 0,1055 ha a toto odnětí bylo také zpoplatněno částkou 65.336,- Kč.

Další informace: Ladislav Holeš

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Holeš Ladislav Bc.