Detail žádosti o informaci dle zákona č. 106/1999 Sb.

Datum žádosti: 2. 6. 2017

Věc: Žádost o informace - rybníky

Žádost: obracím se na vás s úctou se žádostí o poskytnutí informací a to s následujícími dotazy: 1. Jaká je průměrná cena ročního nájmu/pachtu za 1 ha vodní plochy ve vlastnictví obce a to u: a) vodních ploch určených k intenzivnímu chovu ryb (účelem je chov ryb) b) vodních ploch s extenzivním chovem ryb (sportovní rybolov, rekreace apod.)

Odpověď: k Vaší žádosti o poskytnutí informace, ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, doručené dne 2.6.2017 sdělujeme, že: a) město Žďár nad Sázavou nepřenechalo do nájmu/pachtu vodní plochy určené k intenzivnímu chovu ryb (účelem je chov ryb) b) město Žďár nad Sázavou nepřenechalo do nájmu/pachtu vodní plochy s extenzivním chovem ryb (sportovní rybolov, rekreace apod.). Z tohoto důvodu také nemůžeme poskytnou informaci o průměrné ceně ročního nájmu/pachtu za 1 ha vodní plochy ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou.

Další informace: tajemník MěÚ

Poslední změna: 5.6.2017 09:25:24 Havlík Jan Ing. MPA