Detail žádosti o informaci dle zákona č. 106/1999 Sb.

Datum žádosti: 25. 5. 2017

Věc: Poskytnutí Koncepce rozvoje PO Poliklinika předložených do VŘ na ředitele

Žádost: Poskytnutí Koncepce rozvoje PO Poliklinika pro příští období předložených jednotlivými kandidáty do VŘ na ředitele

Odpověď: na základě vaší žádosti ze dne 25.5.2017 o poskytnutí Koncepcí rozvoje Polikliniky ZR předložené jednotlivými kandidáty na ředitele PO Poliklinika, vám sděluji, že město Žďár nad Sázavou po ukončení VŘ vrátilo všechny uchazeči předložené dokumenty vyjma dokumentů úspěšného uchazeče, tedy jmenované ředitelky PO Poliklinika Ing. Komínkové, které souhlasila s poskytnutím této koncepce přiložené v příloze. Současně si dovoluji sdělit, že nejde o schválenou a orgány města projednanou koncepci, ale materiál Ing. Komínkové předložený do VŘ. Strategie rozvoje PO Poliklinika bude po dohodě se zřizovatelem v průběhu podzimu 2017 předložena a projednávána v radě města.

Další informace: starosta města

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Havlík Jan Ing. MPA