Detail žádosti o informaci dle zákona č. 106/1999 Sb.

Datum žádosti: 20. 4. 2017

Věc: žádost o poskytnutí informace vztahující se k rozhodnutím o povolení jednotlivých staveb na pozemcích parc. č. 1424/1 a 1729 v kat. území Polnička

Žádost: žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozd. předpisů, vztahující se k rozhodnutím o povolení jednotlivých staveb na pozemcích parc. č. 1424/1 a 1729 v kat. území Polnička (včetně poskytnutí kopií těchto rozhodnutí) - podaná žádost ze dne 20.4.2017 byla (na základě výzvy k doplnění žádosti ze dne 27.4.2017) doplněna dne 1.6.2017

Odpověď: poskytnutí požadovaných informací (včetně kopií požadovaných rozhodnutí)

Poslední změna: 8.6.2017 08:15:25 Kalců Jaroslava