Detail žádosti o informaci dle zákona č. 106/1999 Sb.

Datum žádosti: 30. 11. 2017

Věc: Implementace GDPR a příspěvkové organizace města

Žádost: 1/ Jakým způsobem hodláte zajistit soulad s GDPR? 2/Plánujete zadat veřejnou zakázku na právní služby k zajištění GDPR? 3/ Kolik PO zřizujete? 4/ Plánujete implementovat GDPR společně s obcemi ORP?

Odpověď: Vážená paní, vážený pane, dne 1.12.2017 nám byla doručena vaše žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím týkající se implementace Nařízení EP 2016/679. K tomu vám sděluji následující: 1. Soulad s Nařízením zajistíme dle ustanovení Nařízení 2016/679. Stejně jako jsme zajistili naše povinnosti vyplývající ze zákona č. 101/2002 Sb. o ochraně osobních údajů 2. O způsobu zajištění ( vlastními zaměstnanci nebo službou) nebylo dosud rozhodnuto. 3. Město Žďár nad Sázavou zřizuje 12 příspěvkových organizací. Více na http://www.zdarns.cz/mesto-zdar/prispevkove-organizace/ 4. O spolupráci s obcemi ve správním obvodu ORP nebylo jednáno. S pozdravem Ing. Jan Havlík, MPA

Další informace: tajemník MěÚ

Poslední změna: 24.1.2018 10:48:08 Havlík Jan Ing. MPA