Detail žádosti o informaci dle zákona č. 106/1999 Sb.

Datum žádosti: 22. 1. 2018

Věc: Výše nájemného v obecních bytech podle kategorie bytů

Žádost: Výše nájemného v obecních bytech podle kategorie bytů

Odpověď: Dobrý den pane Polanský K Vašemu dotazu, týkajícímu se výše nájemného podle kategorií bytů sděluji následující. Kategorie bytů byty zrušeny novelizací občanského zákoníku a to s účinností od 01.01.2006 ( předpokládám, že si tento termín novelizace pamatuji správně, neboť pro můj stávající výkon práce tento termín není podstatný). Dnešní právní úpravy pracují pouze s termíny Byt a nebo Byt se sníženou kvalitou. Bytem se rozumí téměř všechny byty. Byt se sníženou kvalitou je takový byt, kde je WC umístěno mimo byt (např. pavlač), kde se k vytápění používají kamna na tuhá paliva, do bytu není zavedena teplá voda apod. Ve Žďáře nad Sázavou je stanovená sazba nájemného u bytů ve výši 49,46- Kč/m2, u bytů se sníženou kvalitou je sazba nájemného ve výši 44,52 – Kč/m2. Výše nájemného ale může být v jednotlivých obcích rozdílná, neboť každá obec si s majetkem hospodaří dle vlastního rozhodnutí. Znamená to, že výše nájemného ve Žďáře nad Sázavou nemusí být stejná, jako výše nájemného v Bystřici nad Pernštejnem. Pokud budete mít další dotaz, kontaktujte mne prosím na uvedené e.mailové adrese. Přeji krásný lednový den S pozdravem

Další informace: Milfajtová Lenka , odbor majetkoprávní

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Milfajtová Lenka