Detail žádosti o informaci dle zákona č. 106/1999 Sb.

Datum žádosti: 12. 2. 2018

Věc: Podklady pro radní na 83. schůzy RM

Žádost: Žadatel žádá o poskytnutí podkladů pro bod č.10 a č. 19. jednání 83. RM konané 12.2.2018.

Odpověď: dne 15.2.2018 byly MěÚ Žďár nad Sázavou doručeny vaše žádosti o poskytnutí materiálů pro radu města týkající se Informace k riziku navýšení nákladů na odpadové hospodářství měst/obcí a Převod akcií spol. SATT a.s.. V souladu s § 6 odst.1 zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím vám sděluji, že Vámi požadované informace jsou zveřejněné na webu města pod odkazy http://www.zdarns.cz/media/files/rada-mesta/2018/RM2018-083/1408-18-OKS.pdf http://www.zdarns.cz/media/files/rada-mesta/2018/RM2018-083/1416-18-mst.pdf Současně si dovoluji upozornit, že v souladu s § 4 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím je dáno, že „ Povinné subjekty poskytují informace na základě žádosti nebo zveřejněním.“ Město Žďár nad Sázavou v souladu se Zásadami transparentnosti vydanými ZM zveřejňuje projednané materiály na webu města současně s ověřeným Zápisem.

Další informace: tajemník MěÚ

Poslední změna: 20.2.2018 12:50:47 Havlík Jan Ing. MPA