Detail žádosti o informaci dle zákona č. 106/1999 Sb.

Datum žádosti: 26. 3. 2018

Věc: Žádost o informace

Žádost: žadatel požaduje poskytnutí následujících informací: 1. Zápisy z jednání redakčních rad Žďárského zpravodaje od roku 2017 2. Seznam zjištěných chyb a překlepů v březnovém čísle Žďárského zpravodaje 3. Příkazy starosty města k činnosti redakční rady od roku 2017

Odpověď: 1. Z jednání redakční rady není pořizován zápis. 2. Naší zpětnou kontrolou byly zjištěny následující chyby v březnovém zpravodaji: a. Slovo místostarosty města Žďáru nad Sázavou – strana 3 – chybí tečka na konci článku b. Co je nového? Aneb poznámky z rady – strana 4 – chyba: „20-ti letech“ místo „20 letech“ c. Chytrý Žďár již na dohled. Jak se město změní? – strana 5 – překlep: „ttevřený“ místo „otevřený“ d. Jak by měl vypadat Chytrý Žďár – strana 5 – čárka ve větě navíc: „Tam by se lidé mohli dozvědět co se děje…“ e. Představujeme nové tváře Městského úřadu – strana 7 – uvedena mylná informace: paní Miklíková působila na odboru majetkoprávním 5 let f. Představujeme nové tváře Městského úřadu – strana 7 – překlep: „město“ místo „místo“ g. Žďáráci se postavili nařízení GDPR. Školí obce i neziskovky – strana 9 – překlep: „aktivnně“ místo „aktivně“ h. Ztráty a nálezy – strana 10 – překlep: „Viki“ místo „Wiky“ i. Ztráty a nálezy – strana 10 – překlep: „přes“ místo „před“ j. Rozhovor: S Martinou Sáblíkovou o olympiádě a životě – strana 11 – překlep: „rychlorbuslení“ místo „rychlobruslení“ k. Slova zastupitelů – strana 13 – uvedena mylná informace: Radek Černý je členem zastupitelského klubu ODS l. Masopust se slavil po půlstoletí opět ve Žďáře – strana 13 – překlep: „Masopusto“ místo „Mastopust“ m. Masopust se slavil po půlstoletí opět ve Žďáře – strana 13 – překlep: „odbou“ místo „dobou“ n. Pašijové hry budou opět na Libušíně – strana 15 – chybí čárka: „Cílem je široké veřejnosti ukázat, co, podle biblických skutečností, křesťané v podobě Velikonoc slaví.“ o. Pašijové hry budou opět na Libušíně – strana 15 – chyba: „Na Hradech“ místo „na hradech“ p. Žďárské florbalistky opět zvítězily – strana 17 – chyba: „kraje Vysočina“ místo „Kraje Vysočina“ q. Zaostřeno na Žďár 2018 – strana 23 – mylná informace: místo jména vítěze a počtu zaslaných fotografií bylo uvedeno „xx“ 3. Starosta je řadovým členem redakční rady, není tedy oprávněn vydávat žádné konkrétní příkazy k činnosti redakční rady.

Další informace: Jakub Axman - mediální koordinátor

Poslední změna: 4.4.2018 16:51:09 Axman Jakub