Detail žádosti o informaci dle zákona č. 106/1999 Sb.

Datum žádosti: 16. 4. 2018

Věc: Žádost o informace

Žádost: žadatel požaduje poskytnutí následujících informací: 1. Zápisy z jednání redakčních rad Žďárského zpravodaje od roku 2017 2. Seznam zjištěných chyb a překlepů v březnovém čísle Žďárského zpravodaje 3. Příkazy starosty města k činnosti redakční rady od roku 2017

Odpověď: 1. Z jednání redakční rady není pořizován zápis. Redakční rada stanovuje a odsouhlasuje seznam témat. 2. Naší zpětnou kontrolou byly zjištěny následující chyby v březnovém zpravodaji: a. Historie – strana 2 – chyba: „… 2. Ukrajinského frontu…“, místo „… 2. ukrajinského frontu…“ b. Historie – strana 2 – chybí tečka: „… po 13 hodině…“, místo „… po 13. hodině…“ c. Historie – strana 2 – chyba: „… 2. Ukrajinského frontu…“, místo „… 2. ukrajinského frontu…“ d. Historie – strana 2 – chyba: „… 4. Ukrajinského frontu…“, místo „… 4. ukrajinského frontu…“ e. Historie – strana 2 – chyba: „… od roku 1941 řadou…“, místo „… od roku 1941 řadu…“ f. Historie – strana 2 – chyba: „… i ve Východní Evropě…“, místo „… i ve východní Evropě…“ g. Historie – strana 2 – chybí čárka: „… dáno přežít náleželi…“, místo „… dáno přežít, náleželi…“ h. Cenu města získal letos Jiří Libra – strana 4 – chybí tečka na konci věty: „… v pěveckém sboru Svatopluk“, místo „… v pěveckém sboru Svatopluk.“ i. Farmářské trhy startují opět ve Žďáře – strana 5 – čárka navíc: „… aby se na trhu líbilo všem, jak prodejcům, tak…“, místo „… aby se na trhu líbilo všem jak prodejcům, tak…“ j. Farmářské trhy startují opět ve Žďáře – strana 5 – chyba: „… idea Žďárských farmářských trhu…“, místo „… idea Žďárských farmářských trhů…“ k. Den Žďáru 2018 je tady. Přijďte i vy! – strana 6 – chyba: „Druhou červnovou soboru…“, místo „Druhou červnovou sobotu…“ l. Představujeme nové tváře Městského úřadu – strana 7 – chyba: „Proč jste se o pozici na odboru majetkoprávním ucházela?“, místo „Proč jste se o pozici na oddělení projektů a marketingu ucházela?“ m. Lidé se dočkají dalších kompostérů – strana 10 – chyba: „Minulý rok byli obyvatelé…“, obyvatelé byli informováni již před dvěma roky n. Anketa pro zastupitele – strana 12 – chyba: Radek Černá, místo Radek Černý o. Vedení Milovic se inspirovalo řízením organizace Kultura Žďár – strana 13 – chyba: „Koncem března nasvítila Žďár…“, místo „Koncem března navštívila Žďár…“ p. Vedení Milovic se inspirovalo řízením organizace Kultura Žďár – strana 13 – chybí čárka: „… organizaci jako máme my…“, místo „… organizaci, jako máme my…“ q. Na stezkách pro chodce a cyklisty se chodí a jezdí vpravo – strana 13 – čárka navíc: „… předjíždění či přecházení, rychlejší…“, místo „… předjíždění či přecházení rychlejší…“ r. Na stezkách pro chodce a cyklisty se chodí a jezdí vpravo – strana 13 – chyba: „… hrozí střed s…“, místo „… hrozí střet s…“ s. Zajištění tepla ve Žďáře? Variantou je centrální zásobování – strana 13 - chybí čárka: „… město poskytuje je systém…“, místo „… město poskytuje, je systém…“ t. Zajištění tepla ve Žďáře? Variantou je centrální zásobování – strana 13 - chyba: „… modernizuje soustavu…“, místo „… modernizuje soustavou…“ u. Žďárské florbalistky zabodovaly v republikovém turnaji – strana 16 – chyba: „… zaslouženě vyhrál 4:3.“, místo „… zaslouženě vyhrály 4:3.“ v. Mezinárodní volejbal opět ve Žďáře! – strana 19 – chyba: „… od 27. do 29. dubnu…“, místo „… od 27. do 29. dubna…“ 3. Starosta je řadovým členem redakční rady, v této věci nevydává žádné konkrétní příkazy k činnosti redakční rady. Jednání o Žďárském zpravodaji jsou vedena ústní formou. 4. Viz. přílohy. 5. 19. března – zasedání redakční rady, délka jednání: 1 hodina, zúčastněné osoby: Jakub Axman, Zdeněk Navrátil, Josef Klement, Radek Černý, Martin Mrkos a Rostislav Dvořák; 11. dubna – krátká porada, délka jednání: 15 minut, zúčastněné osoby: Jakub Axman, Zdeněk Navrátil, Josef Klement

Další informace: Jakub Axman - mediální koordinátor

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Axman Jakub