Detail žádosti o informaci dle zákona č. 106/1999 Sb.

Datum žádosti: 26. 7. 2018

Věc: externí právní služby

Žádost: 1. Celková výše právních služeb a odborných expertiz externích právníků od roku 2017 dosud 2. Kopie právních stanovisek a odborných expertiz extérních právníků od roku 2017 dosud

Odpověď: 1. v roce 2017 vynaložilo město Žďár nad Sázavou celkem částku ve výši 86.518,92 Kč a do 30.6.2018 částku ve výši 1.119,25 Kč za právní služby od externích právníků. Uvedené částky se týkaly nákladů za zastupování města ve sporu o zrušení části územního plánu. 2. Město Žďár nad Sázavou si v roce 2017 ani do 15.7.2018 nenechávalo zpracovávat odborné expertizy externími právníky.

Poslední změna: 1.8.2018 07:53:02 Prokopová Stanislava JUDr.