Detail žádosti o informaci dle zákona č. 106/1999 Sb.

Datum žádosti: 12. 8. 2018

Věc: poskytnutí kopií dokladů ke stavbě pro rekreaci, Borky, k.ú. Vojnův Městec

Žádost: poskytnutí kopií vyjádření dotčených orgánů, které má stavební úřad k navrhované stavbě k dispozici a dále poskytnutí seznamu vyjádření včetně jejich kopií, která jsou k dnešnímu datu v předmětné věci na stavebním úřadu

Odpověď: požadované kopie vyjádření dotčených orgánů, soupis spisu a kopie vyjádření, která jsou k dnešnímu datu v předmětné věci na stavebním úřadu byly v plném rozsahu poskytnuty

Poslední změna: 27.8.2018 16:39:27 Bartošová Veronika Ing.