Detail žádosti o informaci dle zákona č. 106/1999 Sb.

Datum žádosti: 11. 9. 2018

Věc: Žádost o informace o soudních rozsudcích

Žádost: žadatel požaduje poskytnutí následujících informací: 1. Kopie tiskových zpráv a informací o soudních rozsudcích pro starostu města od roku 2017 dosud 2. Kopie tiskových zpráv a informací o soudních rozsudcích pro radní města od roku 2017 dosud 3. Kopie tiskových zpráv a informací o soudních rozsudcích pro zastupitele města od roku 2017 dosud 4. Kopie článků v městském zpravodaji o rozsudcích Nejvyššího správního soudu od roku 2017 dosud

Odpověď: Žádné tiskové zprávy o rozsudcích nebyly ve jmenovaném období vydány, žádný článek ve Žďárském zpravodaji o rozsudku NSS nebyl publikován. Za Město Žďár nad Sázavou přebírá veškeré doručené rozsudky starosta města (jsou mu adresovány jako statutárnímu zástupci města) a dle organizačního řádu jej rozděluje jednotlivým odborům MěÚ, kterým dané rozsudky věcně přísluší.

Další informace: Jakub Axman - mediální koordinátor

Poslední změna: 26.9.2018 11:04:42 Axman Jakub