Detail žádosti o informaci dle zákona č. 106/1999 Sb.

Datum žádosti: 14. 9. 2018

Věc: Rekonstrukce chodby 2. patro budovy MěÚ

Žádost: Žadatel žádá o veškerá písemná rozhodnutí se všemi přílohami o rekonstrukci chodby ve 2. patře budovy MěÚ (ke kanceláři pana starosty) a dále o veškeré cenové kalkulace se všemi přílohami o rekonstrukci chodby.

Odpověď: Žadateli odpovězeno, že rozhodnutí o rekonstrukci pravého křídla chodby ve 2.patře budovy MěÚ Žďár n.S. bylo ústní na poradě starosty města s tajemníkem MěÚ a správcem budovy MěÚ. Financování rekonstrukce bylo následně schváleno ZM dne 6.9.2018 v rámci rozpočtových opatření č. 5/2018 - usnesení č. 30/2018/OF/4 Cenová kalkulace v podobě položkového rozpočtu je součástí přiložené Smlouvy o dílo.

Přílohy:
Smlouva o dílo (343 kB)

Další informace: Mgr. Zdeněk Navrátil

Poslední změna: 27.9.2018 15:26:08 Bublánová Iva