Detail žádosti o informaci dle zákona č. 106/1999 Sb.

Datum žádosti: 1. 10. 2018

Věc: Informace o správním řízení k pozemku parcela parcelní číslo 119/9 v katastrálním území Město Žďár

Žádost: Informace o správním řízení k pozemku parcela parcelní číslo 119/9 v katastrálním území Město Žďár podle zákona číslo 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění

Odpověď: Městský úřad Žďár nad Sázavou, stavební odbor, jako stavební úřad příslušný dle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), sděluje, že k dnešnímu dni není vedeno žádné správní řízení podle stavebního zákona, které by se týkalo pozemku parcela parcelní číslo 119/9 v katastrálním území Město Žďár.

Další informace: Jitka Klementová

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Klementová Jitka