Detail žádosti o informaci dle zákona č. 106/1999 Sb.

Datum žádosti: 23. 10. 2018

Věc: Parkování v ulici Palachova

Žádost: Žádost o poskytnutí veškeré dokumentace související s plánem postavení nových parkovacích míst na ulici Palachova – zejména územní rozhodnutí, stavební povolení, popřípadě závazné stanovisko procesu posouzení vlivů na životní prostředí. Žádost o potvrzení předpokládané výše úhrady nákladů, budou-li účtovány.

Odpověď: Požadované dokumenty byly poskytnuty elektronicky. Za poskytnutí informace nebyla požadována úhrada.

Další informace: Jiří Kasper, odbor komunálních služeb, tel.: 566 688 181, e-mail: jiri.kasper@zdarns.cz

Poslední změna: 24.10.2018 14:12:51 Wurzelová Dana Ing.