Detail žádosti o informaci dle zákona č. 106/1999 Sb.

Datum žádosti: 22. 10. 2018

Věc: Informace o řízeních, která se týkají pozemku parcela parcelní číslo 119/9 v katastrálním území Město Žďár

Žádost: Informace o řízeních, která se týkají pozemku parcela parcelní číslo 119/9 v katastrálním území Město Žďár v termínech od 12.7.2018 do 4.10.2018 a od 5.10.2018 do data odpovědi

Odpověď: Městský úřad Žďár nad Sázavou, stavební odbor, jako stavební úřad příslušný dle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), sděluje, že v termínu od 12.7.2018 do 4.10.2018 včetně bylo vedeno řízení podle stavebního zákona, které se týkalo pozemku parcela parcelní číslo 119/9 v katastrálním území Město Žďár a v termínu od 5.10.2018 do dnešního dne nebylo vedeno řízení podle stavebního zákona, které se týkalo pozemku parcela parcelní číslo 119/9 v katastrálním území Město Žďár.

Další informace: Jitka Klementová

Poslední změna: 5.11.2018 15:15:19 Klementová Jitka