Detail žádosti o informaci dle zákona č. 106/1999 Sb.

Datum žádosti: 28. 11. 2018

Věc: Informace o řízeních, která se týkají pozemku parcela parcelní číslo 119/9 v katastrálním území Město Žďár

Žádost: Informace o řízeních, která se týkají pozemku parcela parcelní číslo 119/9 v katastrálním území Město Žďár (č.j.; v jaké věci bylo řízení vedeno) v termínu od 12.7.2018 do 4.10.2018 a od 6.11.2018 do dne odpovědi

Odpověď: Městský úřad Žďár nad Sázavou, stavební odbor, jako stavební úřad příslušný dle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), sděluje, že v termínu od 12.7.2018 do 4.10.2018 včetně bylo vedeno podle stavebního zákona, které se týkalo pozemku parcela parcelní číslo 119/9 v katastrálním území Město Žďár řízení číslo jednací: SÚ/2222/12/Kle-109-Zast; spisová značka: SÚ/2222/12/Kle ve věci žádosti o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby: Víceúčelový objekt občanské vybavenosti na pozemcích pozemkové parcely parcelní číslo 119/1 (ostatní plocha), 119/9 (ostatní plocha), 119/13 (ostatní plocha), 119/17 (ostatní plocha) a 186/1 (ostatní plocha) v katastrálním území Město Žďár a termínu od 6.11.2018 do dnešního dne není a nebylo vedeno řízení podle stavebního zákona, které se týkalo pozemku parcela parcelní číslo 119/9 v katastrálním území Město Žďár.

Další informace: Jitka Klementová

Poslední změna: 5.12.2018 11:43:07 Klementová Jitka