Detail žádosti o informaci dle zákona č. 106/1999 Sb.

Datum žádosti: 3. 1. 2019

Věc: Dotaz na využití služeb moderátora, sdělení počtu obyvatel města Žďáru nad Sázavou ke dni 31. 12. 2018.

Žádost: Vážení, obracím se na Vás ve věci dotazu podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Žádám Vás o poskytnutí následujících informací: 1. Informaci, zda Váš správní orgán v minulosti využil služeb moderování, pořádání kulturní akce, vystupování jako zpěvák, vystupování jako klaun či další role osoby (moderátora) Petra Vojnara. 2. Informaci, zda Váš správní orgán v minulosti plánoval či uvažoval o využití služeb moderování, pořádání kulturní akce, vystupování jako zpěvák, vystupování jako klaun či další role osoby (moderátora) Petra Vojnara. 3. Informaci, zda Váš správní orgán disponuje jakoukoli smlouvou o dílu či jinou písemností s Petrem Vojnarem ve výše uvedené věci. 4. Informaci o počtu obyvatel Vaší obce k 31. 12. 2018. Rovněž jsem Vás zdvořile chtěl požádat, zda požadované zvládnete poskytnout do 16. 1. 2019, neboť požadované informace jsou potřeba k jednání nařizenému na 17. 1. 2019.

Odpověď: Vážený pane B.A. Mike Pán, Dr.h.c., na Váš dotaz: 1. zda náš správní orgán v minulosti využil služeb moderování, pořádání kulturní akce, vystupování jako zpěvák, vystupování jako klaun či další role osoby (moderátora) Petra Vojnara, 2. zda náš správní orgán v minulosti plánoval či uvažoval o využití služeb moderování, pořádání kulturní akce, vystupování jako zpěvák, vystupování jako klaun či další role osoby (moderátora) Petra Vojnara, 3. zda náš správní orgán disponuje jakoukoli smlouvou o dílu či jinou písemností s Petrem Vojnarem ve výše uvedené věci, 4. Informaci o počtu obyvatel Vaší obce k 31. 12. 2018 Vám sdělujeme následující: dotaz ad 1. - NE, dotaz ad 2. - NE, dotaz ad – 3. s danou osobou nespolupracujeme ani tuto spolupráci neplánujeme a nedisponujeme žádnou smlouvou o dílo či jinou písemností s Petrem Vojnarem. Počet obyvatel města Žďáru nad Sázavou k 31. 12. 2018 je 20 965 osob – bez zemřelých a odstěhovaných v prosinci 2018. (Prosinec 2018 není k požadovanému datu sečten).

Další informace: Mgr. Blanka Lučková

Poslední změna: 7.1.2019 14:11:03 Lučková Blanka Mgr.