Detail žádosti o informaci dle zákona č. 106/1999 Sb.

Datum žádosti: 20. 2. 2019

Věc: Informace o městském mobiliáři a zeleni

Žádost: Poskytnutí informací o evidenci, počtu a otevřených datech městského mobiliáře a stromů.

Odpověď: Město Žďár nad Sázavou vede evidenci městského mobiliáře, nedisponuje však informacemi o městském mobiliáři v rámci otevřených dat pro veřejnost. Má zpracovaný pasport zeleně, zveřejněný na webu města, spravuje a jednotlivě eviduje cca 140 laviček, další v souborech, odpadové koše nejdou jednotlivě evidovány, aktuálně eviduje a spravuje 8931 stromů.

Další informace: Ing. Eva Křesťanová, OKS

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Wurzelová Dana Ing.