Detail žádosti o informaci dle zákona č. 106/1999 Sb.

Datum žádosti: 24. 10. 2012

Věc: Informace k užívání objektu č.p. 284, Žďár nad Sázavou

Žádost: Žadatel: fyzická osoba Podnět k prošetření objektu č.p. 284, Žďár nad Sázavou a jeho způsobu užívání.

Odpověď: Nebylo zjištěno porušení právních předpisů a nebyl zjištěn rozpor mezi kolaudačním rozhodnutím a způsobem užívání stavby a nebylo zjištěno neoprávněné podnikání.

Další informace: Bc. Petr Nedoma, Jitka Klementová

Poslední změna: 31.10.2012 15:49:00 Klementová Jitka