Detail žádosti o informaci dle zákona č. 106/1999 Sb.

Datum žádosti: 15. 4. 2019

Věc: Správní řízení v roce 2018 na odboru dopravy

Žádost: 1. V kolika správních řízeních v oblasti přestupků v dopravě bylo v roce 2018 Vaším odborem dopravy vydáno rozhodnutí o vině? 2. V kolika správních řízeních dle bodu 1 bylo podáno odvolání proti rozhodnutí 3. V kolika správních řízeních dle bodu 2 bylo nadřízeným orgánem odvolání zamítnuto a rozhodnutí prvoinstančního orgánu bez změny potvrzeno?

Odpověď: Na základě Vaší žádosti, která byla Městským úřadem Žďár nad Sázavou – odborem dopravy zaevidována dne 15. 4.2019 Vám poskytujeme následující informace týkající se oblasti přestupků v dopravě evidovaných odborem dopravy Městského úřadu Žďár nad Sázavou za období roku 2018: 1. Na odboru dopravy Městského úřadu Žďár nad Sázavou bylo vedeno 194 správních řízení, ve kterých bylo v roce 2018 vydáno rozhodnutí o vině. 2. V 7 správních řízení bylo v roce 2018 podáno odvolání proti rozhodnutí. 3. V 6 správních řízení bylo nadřízeným orgánem odvolání zamítnuto a rozhodnutí prvoinstančního orgánu potvrzeno

Další informace: Bc. Marie Švomová

Poslední změna: 10.6.2019 11:49:25 Švomová Marie Bc.