Detail žádosti o informaci dle zákona č. 106/1999 Sb.

Datum žádosti: 25. 6. 2019

Věc: Způsob zpracovávání a uchovávání žádostí osob o vydání řidičského průkazu

Žádost: Na základě zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím Vás žádám o poskytnutí následujících informací o způsobu, kterým úřad zpracovává žádosti osob o vydání řidičského průkazu: 1) vyplňuje žadatel žádost o vydání ŘP rukou nebo je žádost předvyplněna? 2) jakým způsobem je žádost o ŘP opatřena podpisem žadatele (podpis na papír, na tablet apod.)? 3) co se se žádostí děje po podpisu (způsob zpracování, uchování)? 4) zda a jak jsou uchovávány/zpracovávány žádosti (tisky, fyzický archiv nebo jen digitální archiv nebo obojí) 5) zda a jak jsou případně uchovávána biometrická data vlastnoručního elektronického podpisu?

Odpověď: Na základě Vaší žádosti ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, Vám poskytujeme následující informace: ad 1) Žádost je vytisknuta z Centrálního registru řidičů. ad 2) Žádost je opatřena podpisem na tablet, tento se následně vytiskne na žádosti a dále žadatel podepisuje na tuto papírovou žádost, že souhlasí se správností uvedených údajů na žádosti. ad 3) Po podpisu žadatelem je žádost založena do spisu řidiče („evidenční karty řidiče“), je jeho trvalou součástí a zde zůstává doživotně založena. ad 4) V grafické podobě, v jaké byla žádost vytisknuta, se tato uchovává pouze v papírové formě. V Centrálním registru řidičů má tato žádost zcela jinou grafickou úpravu, údaje se však shodují s údaji uvedenými na tisku žádosti. ad 5) Podpis zůstává uložený v Centrálním registru řidičů na stránce „Detail žádosti o řidičský průkaz“. Je pouze viditelný, needitovatelný, nelze jej tedy použít na další žádosti žadatele v budoucnu.

Další informace: Jiří Kamarád

Poslední změna: 1.7.2019 15:51:33 Kamarád Jiří