Detail žádosti o informaci dle zákona č. 106/1999 Sb.

Datum žádosti: 25. 6. 2019

Věc: Způsob zpracování a uchovávání žádostí osob o vydání občanského průkazu a cestovního pasu

Žádost: Na základě zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím Vás žádám o poskytnutí následujících informací o způsobu, kterým úřad zpracovává žádosti osob o vydání občanského průkazu a cestovního pasu: 1) vyplňuje žadatel žádost o vydání OP/CP rukou nebo je žádost předvyplněna? 2) jakým způsobem je žádost o OP/CP opatřena podpisem žadatele (podpis na papír, na tablet apod.)? 3) co se se žádostí děje po podpisu (způsob zpracování, uchování)? 4) zda a jak jsou uchovávány/zpracovávány žádosti (tisky, fyzický archiv nebo jen digitální archiv nebo obojí) 5) zda a jak jsou případně uchovávána biometrická data vlastnoručního elektronického podpisu?

Odpověď: Na základě Vaší žádosti ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, Vám poskytujeme následující informace: ad 1) Žádost s údaji o žadateli je vytisknuta z informačního systému evidence občanských průkazů a z informačního systému evidence cestovních dokladů ad 2) Žádost o občanský průkaz i cestovní pas je opatřena podpisem na tablet, ten se následně vytiskne na žádosti o občanský průkaz nebo na žádosti o cestovní pas. Dále žadatel podepíše na této vytištěné žádosti souhlas se správností údajů uvedených na žádosti. ad 3) Po podpisu žadatelem je žádost o občanský průkaz založena na ELOP (evidenční list občanského průkazu)a žádost o cestovní pas je založena do MPE (materiál pasové evidence). V elektronické podobě je žádost odeslána k výrobě. ad 4) Podepsané a vytištěné žádosti jsou uchovávány pouze v papírové formě. Jsou archivovány dle Spisového řádu MěÚ Žďár nad Sázavou. ad 5) Biometrická data jsou uchovávána v elektronické podobě v databázi CDBP.

Další informace: Jana Halušková, referent odboru občansko-správního a obecního živnostenského úřadu

Poslední změna: 4.7.2019 09:26:13 Halušková Jana