Detail žádosti o informaci dle zákona č. 106/1999 Sb.

Datum žádosti: 4. 3. 2019

Věc: Žádost i o podporu pro radního Ing. Zlesáka na funkci předsedy SVK Žďársko

Žádost: Žádost o poskytnutí seznamu obcí obeslaných žádostí o podporu pro radního Radka Zlesáka na funkci předsedy SVK Žďársko, reakce členských obcí SVK Žďársko na tuto žádost.

Odpověď: Obeslány byly všechny členské obce SVK Žďársko - viz seznam obcí - www.skvzdarsko.cz Reakce členských obcí SVK Žďársko nebyly starostovi města známy.

Další informace: Ing. Martin Mrkos, ACCA

Poslední změna: 8.7.2019 15:18:33 Bublánová Iva