Detail žádosti o informaci dle zákona č. 106/1999 Sb.

Datum žádosti: 19. 8. 2019

Věc: Nabídky Domistav CZ a.s. Hradec Králové a DOMISTAV HK s.r.o. Hradec Králové

Žádost: Požadavek Spolku pro odhalování a medializaci korupce na všechny podané nabídky uvedených subjektů ve věcech veřejných zakázek bez ohledu na skutečnost, zda byla následně uzavřena smlouva.

Odpověď: Město Žďár nad Sázavou nedisponuje žádnou nabídkou podanou výše uvedenými subjekty

Další informace: Ing. Irena Škodová

Poslední změna: 3.9.2019 10:58:14 Škodová Irena Ing.