Detail žádosti o informaci dle zákona č. 106/1999 Sb.

Datum žádosti: 20. 9. 2019

Věc: Informace o aktivních správcích technické infrastruktury

Žádost: žádám o informaci ohledně aktivních správců technické infrastruktury na území ORP Žďár nad Sázavou formou seznamu ve strojově čitelném formátu. Seznam by měl obsahovat výčet katastrálních území, kde u každého území bude uveden výčet správců (včetně přiřazeného IČ) nebo naopak, kde u konkrétního správce budou uvedeny katastrální území, kde se nachází jím spravované sítě.

Odpověď: Byla poskytnuta informace o subjektech technické infrastruktury včetně jejich adres a katastrálních území, kde se nacházejí jejich sítě.

Další informace: Darina Faronová

Poslední změna: 26.9.2019 09:44:31 Faronová Darina Ing.