Detail žádosti o informaci dle zákona č. 106/1999 Sb.

Datum žádosti: 19. 9. 2013

Věc: žádost o poskytnutí kopií smluv na telekomunikační služby

Žádost: žádám o kopii aktuálně platné smlouvy (resp. všech takových smluv) na telekomunikační služby, které má Vaše obec uzavřenou s poskytovatelem těchto služeb (např. mobilním operátorem, apod.).

Odpověď: rozhodnutí o odmítnutí žádosti v souladu s § 15 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, neboť vámi požadované smlouvy obsahují ustanovení o ochraně obchodního tajemství. 17.10.2013 odvolání proti rozhodnutí 13.11.2013 rozhodnutí KÚ Kraje Vysočina o zrušení rozhodnutí o odmítnutí a vrácení k novému projednání 19.11.2013 poskytnutí informace - Vzhledem ke skutečnosti, že v mezidobí od rozhodnutí o odmítnutí žádosti a rozhodnutí o zrušení tohoto rozhodnutí nadřízeným orgánem, se městu Žďár nad Sázavou podařilo získat souhlas držitelů práv k obchodním tajemstvím uvedeným ve smlouvách s T-mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova 2144/1, 149 00 Praha 4, a GTS Czech s.r.o., Přemyslovská 2845/43, 130 00 Praha 3, se zveřejněním Vámi požadovaných smluv, poskytujeme Vám tyto smlouvy v aktuálním znění uložených ke stažení na http://www.zdarns.cz/council/smlouvy-telekomunikacni-sluzby.zip Současně si dovoluji Vás požádat o potvrzení přijetí této zprávy a požadovaných informací.

Poslední změna: 15.1.2014 10:20:11 Havlík Jan Ing. MPA