Detail žádosti o informaci dle zákona č. 106/1999 Sb.

Datum žádosti: 24. 10. 2019

Věc: Informace o nákladech za právní služby, formulace vyjádření k podkladům rozhodnutí včetně vynaložení nákladů na právní služby spojené s vyjádřením

Žádost: 1. jaké má město náklady za právní služby a jaká je jejich přesná výš 2. kdo poskytoval právní služby u vyjádření pro stavební řízení a kdo formuloval uvedené vyjádření 3. jaké náklady vynaložilo město za právní služby ve věci pod bodem 2

Odpověď: 1. s ohledem na skutečnost, že Vámi nebylo konkretizováno období, za které mají být poskytnuty údaje týkající se nákladů za právní služby, sdělujeme, že v roce 2019 činily tyto náklady celkem 50.820 Kč včetně DPH. Jedná se o náklady za právní pomoc, zejména za konzultace při řešení závažnějších záležitostí města 2. ve věci zpracování Vyjádření k podkladům k rozhodnutí, v němž se město Žďár nad Sázavou vyjadřovalo jakožto podatel v rámci správního řízení s názvem „Přístavba a stavební úpravy objektů pro změnu v užívání na zpracování dřeva v areálu firmy, Santiniho 17/27, Žďár nad Sázavou“ nebyly poskytnuty právní služby. Výše uvedené vyjádření formuloval starosta města pan Ing. Martin Mrkos, ACCA. 3. Město Žďár nad Sázavou nevynaložilo na právní služby ve věci uvedené v bodu číslo 2 žádné náklady.

Poslední změna: 31.10.2019 11:45:10 Prokopová Stanislava JUDr.