Detail žádosti o informaci dle zákona č. 106/1999 Sb.

Datum žádosti: 25. 10. 2019

Věc: Nálezová databáze ochrany přírody

Žádost: 1) Vychází odbor životního prostředí při vydávání koordinovaného stanoviska pro stavební záměry z: a. Nálezové databáze ochrany přírody b. územně analytických podkladů c. hodnot území d. limitů v území e. vlastních průzkumů 2) Má odbor životního prostředí přístup do Nálezové databáze ochrany přírody, příp. od kdy (stačí rok)? 3) Jaký přihlašovací údaj (login) má odbor životního prostředí? 4) Byl přístup do Nálezové databáze OP přidělen odboru nebo fyzické osobě (např. na základě aktivit spjatých s ochranou přírody apod.?)

Odpověď: 1) Vychází odbor životního prostředí při vydávání koordinovaného stanoviska pro stavební záměry z: a. Nálezové databáze ochrany přírody – ano b. územně analytických podkladů – ano c. hodnot území – ano d. limitů v území – ano e. vlastních průzkumů – ano 2) Má odbor životního prostředí přístup do Nálezové databáze ochrany přírody, příp. od kdy (stačí rok)? Odbor životního prostředí přístup nemá. Nálezovou databázi používá referentka úseku ochrany přírody, která má zřízený přístup jako soukromá osoba již ze svého předchozího působení. 3) Jaký přihlašovací údaj (login) má odbor životního prostředí? Odbor životního prostředí jako takový přístup nemá. 4) Byl přístup do Nálezové databáze OP přidělen odboru nebo fyzické osobě (např. na základě aktivit spjatých s ochranou přírody apod.?) Přístup používá referentka úseku ochrany přírody, která má zřízený přístup jako soukromá osoba již ze svého předchozího působení.

Poslední změna: 7.11.2019 12:08:31 Hromádková Tereza Ing.