Detail žádosti o informaci dle zákona č. 106/1999 Sb.

Datum žádosti: 4. 11. 2019

Věc: státní památková péče

Žádost: informace o celkových mzdových nákladech na pracovníky státní památkové péče spadající pod Městský úřad Žďár nad Sázavou, a to včetně počtu těchto pracovníků a jejich zařazení do platových tříd. Výše zmíněné informace požadováno za časové období od 1. 1. 2018 do 31.12 2018.

Odpověď: Informace byla žadateli poskytnuta v požadovaném rozsahu a struktuře a vzhledem k citlivým údajům nebude odpověď zveřejněna.

Další informace: Bc. Jitka Vácová

Poslední změna: 12.11.2019 11:17:39 Vácová Jitka Bc.