Detail žádosti o informaci dle zákona č. 106/1999 Sb.

Datum žádosti: 22. 1. 2020

Věc: Absence na ZŠ

Žádost: Počet neomluvených hodin žáků v místních ZŠ řešených zřizovatelem s vyznačením trendu posledních let s rozlišením prvního nebo druhého stupně ZŠ.

Odpověď: Informace o počtu neomluvených hodin žáků v místních ZŠ nejsou odboru školství, kultury, sportu a marketingu k dispozici. Tyto údaje evidují jednotlivé základní školy. Odbor ŠKSM řeší pouze případy, kdy neomluvená absence přesáhne 25 neomluvených hodin u jednoho žáka.

Poslední změna: 19.2.2020 15:19:18 Machová Ilona Bc.