Detail žádosti o informaci dle zákona č. 106/1999 Sb.

Datum žádosti: 12. 2. 2014

Věc: Žádost o poskytnutí informace o stavbě: Místní komunikace - chodník, Svratka a zaslání podkladů

Žádost: 1. poskytnutí informace, zda byla podána žádost o vydání územního rozhodnutí nebo stavebního povolení 2. požadavek na zaslání rozhodnutí 3. požadavek na zaslání projektové dokumentace

Odpověď: 1. je vedeno řízení na základě podané žádosti 2. rozhodnutí nebyla vydána, a proto nebyla zaslána 3. kopie projektové dokumentace nebyla zaslána - nebyl doložen souhlas pořizovatele

Další informace: Jitka Klementová

Poslední změna: 17.2.2014 14:34:33 Klementová Jitka